lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fZ9G

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

14/01/2022 :: Nafarroa

Los grupos sociales y ecologistas de Navarra ante el escándalo de las Macrogranjas

x Nafarroako elkarte sozialak eta ekologistak
Frente al insostenible modelo intensivo e industrial, llevamos años en Navarra defendiendo un modelo ganadero extensivo

[Euskara]

Nafarroako elkarte sozialak eta ekologistak Makroetxaldeen eskandaluaren aurrean

Azken egunotan sortu den makroetxaldeei buruzko eztabaida eta eztabaida dela eta, idatzi hau sinatzen dugun Nafarroako elkarte ekologista eta sozialek honako alderdi hauek adierazten ditugu:

Ebroko Konfederazio Hidrografikoak datozen 5 urteetarako (22/27) Ebroko Plan Hidrologikoaren berrikuspenean egindako txosten teknikoek ohartarazten dute nitratoek eragindako kutsadura lausoa neurriz kanpo handitu dela, bai Nafarroako azaleko uretan, bai lurpekoetan, eta, hein handi batean, Nafarroan inpostu nahi duten abeltzaintza intentsibo-industrialeko ustiategietako minda-isurketekin duen lotura. Honek ez du eztabaidarik onartzen.

Gogoratu behar da, Europako Batzordeak zenbait irizpen arrazoituen ondoren, Espainia ohartarazten duela bere ur-masen egoera jasanezina dela nitratoek eragindako kutsadurari dagokionez, eta hobetu egin behar direla — parametro horiek — alderdi hori arautzen duen Europako Zuzentaraua betetzeko. Hurrengo urratsa Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak egindako salaketa Estatu Espainarraren aurka izan da. Horrek ia ziurtasunez ekarriko du isun larri bat, eta beti bezala, enpresa kutsatzaileek ordaindu ordez, herritarron diru publikoarekin kitatuko da.

Inolako oinarri zientifikorik gabe, onura ekonomiko pribatua izan ezik, egungo abeltzaintza intentsiboaren eredua defendatzen dutenek honako ondorio hauek ezkutatzen dituzte: kutsadura, despopulazioa, landa-bizitzaren narriadura, abeltzaintza-propietate txikien deuseztapena, lurzoru emankorren galera, sojaren monolaborantzarako lurraldeen suntsipen koloniala, klima-aldaketaren ondorioak...

Eredu intentsibo eta industrial jasangaitzaren aurrean, urteak daramatzagu Nafarroan abeltzaintza-eredu estentsiboa defendatzen eta duintasuna eskatzen horretatik bizi direnentzat, biztanleei kalitatezko eta osasuneko produktuak bermatuko dizkiena, lurzoruak eta basoak zainduko dituena, landa-guneak finkatuko eta biziberrituko dituena. Horregatik, beste behin ere, jarrera ausarta izatea eskatzen diogu Nafarroako Gobernuari, Kataluniaren eta beste autonomia-erkidego batzuen antzera, abeltzaintzako mota guztietako ustiategi intentsiboak instalatu eta zabaltzeko premiazko moratoria deklaratzea.

Nafarroan, 2020-01-14

Sinatuta: Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Etxalde, Fundación Sustrai Erakuntza, Greenpeace, Hacendera, Junta de Landare, La Compañía de las 3R, Lurra, Mugarik Gabe, REAS Navarra, Urbizi, Zureur-Zurelur,

[Castellano]

Los grupos sociales y ecologistas de Navarra ante el escándalo de las Macrogranjas

Ante la polémica y debate sobre las macrogranjas que se ha levantado en los últimos días, los grupos ecologistas y sociales de Navarra que firmamos este escrito, manifestamos los siguientes aspectos:

Los informes técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la revisión del Plan Hidrológico del Ebro para los próximos 5 años (22/27), advierten del aumento desproporcionado de la contaminación difusa por nitratos, tanto de las aguas superficiales como subterráneas de Navarra y su relación en una parte importante con los vertidos de purines de las explotaciones de ganadería intensiva. Esto no admiten discusión.

Hay que recordar que, tras varios e infructuosos dictámenes motivados de la Comisión Europea, advirtiendo a España del estado insostenible de sus masas de agua en relación con la contaminación por nitratos y de la necesidad de mejora los mismos -de estos parámetros- para cumplir la Directiva Europea que regula este aspecto, el siguiente paso, ha sido la denuncia al Estado Español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que derivará casi con seguridad en una grave sanción monetaria, que no pagarán las empresas contaminantes, sino el dinero público de la ciudadanía.

Quienes sin ninguna base científica, salvo el beneficio económico privado, defienden el actual modelo de ganadería intensiva, ocultan sus efectos tales como: contaminación, despoblación, deterioro de la vida rural, eliminación de las pequeñas propiedades ganaderas, pérdida de suelos fértiles, destrucción colonial de territorios para monocultivos de soja, efectos en el cambio climático...

Frente al insostenible modelo intensivo e industrial, llevamos años en Navarra defendiendo un modelo ganadero extensivo, justo para quienes viven de ello, que garantice a la población productos de calidad y salud, que cuida cuide los suelos y los bosques, que fija fije y revitaliza revitalice los núcleos rurales. Por ello, una vez más, pedimos al Gobierno de Navarra una actitud valiente y que, a semejanza de Cataluña y otras Comunidades Autónomas, declare una moratoria urgente para la instalación y ampliación de todo tipo de explotaciones ganaderas intensivas.

Pamplona 14/1/2022

Firmado: Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Etxalde, Fundación Sustrai Erakuntza, Greenpeace, Hacendera, Junta de Landare, La Compañía de las 3R, Lurra, Mugarik Gabe, REAS Navarra, Urbizi, Zureur-Zurelur,

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fZ9G

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal