lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN6o

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

02/05/2019 :: Nafarroa

Eguzki irratia demanda que la licencia de radio de Iruñea se destine a emisoras comunitarias

x Eguzki Irratia
[Eusk/Cast]El actual Gobierno tampoco ha querido solucionar un problema histórico de discriminación que afecta a la libertad de expresión y pluralidad de medios

Eguzki irratiak, Iruñeko lizentzia irrati komunitariorentzat bideratzea eskatzen du.

Ezaguna denez, pasa den martxoaren 4an Nafarroako Gobernuak lehiaketa bat iragarri zuen, irrati-lizentziak esleitzeko xedez. Horren harira, honako hau adierazi nahi dugu:

 1-Lehiaketa horretan, lizentzia bat eskaintzen da Iruñerako. Lizentzia hori bera lehenago ere eskaini zen, 2017an deitutako lehiaketan, irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat gorderik. Albiste ona izan zen guretzat, horrekin amaiera ematen baitzitzaien irrati libre eta komunitariook hamarkadetan jasan ditugun diskriminazioari, ostrazismoari eta alegaltasunari.

 2-Hala ere, geroago, Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi zuen irrati komunitarioentzako lehiaketa hura, Eusko Media SL entitate pribatuaren errekurtsoa aintzat hartu ondoan. Etsipenez jaso genuen albistea: gure ustez, bideragarria zen irabazi-asmorik gabeko irratiei ematea maiztasun hori; aldiz,Nafarroako Gobernuak ez zuen borondate politikorik izan asmo hura aurrera ateratzeko.

 3-Martxoaren 4an, esan bezala, Nafarroako Gobernuak beste lehiaketa bat iragarri zuen berriz ere, baina, oraingoan, irrati komertzialei zuzendurik. Beraz, gobernu honen jokabidea ez da asko aldatu aurretiko gobernuek zutenaren aldean: haien esku egonagatik ere, gurea bezalako zenbait irrati erregularizatzeari uko egin diote, eta, ondorioz, ezinezkoa izanen zaigu baldintza duinetan eta berdintasunean aritzea. Ezin dugu ulertu zer-nolako interesei egin dien men orain gobernu honek, bere burua “aldaketaren gobernutzat” daukan horrek.

Puntu honetan, gogora ekarri nahi dugu Europako herrialde gehienek hamarkadak daramatzatela irabazi-asmorik gabe emititzeko lizentziak eskaintzen. Are, Espainian ere izan da horrelakorik. Bestalde, azken 40 urte hauetan, irrati komertzialentzako lehiaketa ugari izan dira Nafarroan;horietatik, bakar bat ere ez gure sektorearentzat; hots, hirugarren sektorearentzat.

 Berriz azpimarratu nahi dugu bideragarria dela, guztiz, komertziala ez den irrati batendako gordetzea lizentzia hori. Izan ere, lehenagoko lehiaketa batetik berreskuratua da, eta hura onesteko unean ez zegoen indarrean 2010eko lege orokorra, ikus-entzunezko komunikazioari buruzkoa. Antzeko kasuak izan dira aurretik, eta Espainiako Gobernuak berak adierazi du, Diputatuen Kongresuko galde-erantzunetan, irabazi-asmorik gabeko zerbitzu komunitarioendako eskain daitezkeela horrelako lizentziak, inolako arazorik gabe, baldin eta 2010eko legea indarrean sartu aurretikoak badira.

 4-Laburbilduz, Nafarroan egun dugun gobernuak ez dio irtenbiderik eman diskriminazioaren arazo historikoari, zeinak mugak jartzen baitizkie adierazpen askatasunari eta komunikabideen aniztasunari. Ez dira Madriletik iritsiko gure sektorearentzako lizentziak, eta Nafarroako Gobernuak ez du inolako aurrerapausorik egin arazoa konpontze aldera, horretarako baliabide aski badituen arren.

 Egoera honen aurrean, eta Nafarroan irrati komunitarioentzako lizentziak lortzea helburu, pauso hauek eman ditugu:

 Lehenik, ekarpenak egin ditugu urtarrilaren 25eko 5/2012 Foru Dekretua aldatzeko proiektuaren aurrean, eta gure ikuspuntua argi utzi dugu. Hain zuzen, foru dekretu horrek arautzen ditu Nafarroako Foru Komunitateko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuak.

 Bigarrenik, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu dugu otsailaren 20ko 10/2019 Foru Aginduaren aurka. Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak, agindu horren bidez, lehiaketa bat onetsi zuen, irrati-hedapenerako hiru lizentzia emateko Nafarroako Foru Komunitatean. Errekurtsoan eskatu dugu agindu hori erabat deusez deklara dezatela, ebazpen baten bidez, eta, hortaz, abian den lehiaketa geldiaraz dezatela.

 Azkenik, prentsaurreko honetan azaldutako arrazoi guztiengatik, lehiaketan parte hartzea erabaki dugu. Gure ustez, Iruñeko mugaperako esleitutako maiztasunak irrati komunitario batendako behar du izan, 2017ko uztailean deitutako lehiaketan bezalaxe. Halaber, bidezkoena iruditzen zaigu Eguzki Irratiaren egoera erregularizatzea, Nafarroan emititzeko lizentzia emanez, 36 urte daramatzagu-eta lan horretan.

 Hori lortzekotan, Nafarroako gizartea izanen da irabazlekomunikabideak demokratizatuko baitira, eta aniztasuna eta adierazpen askatasunabermatuko baitira.

____________

Eguzki irratia demanda que la licencia de radio de Iruñea se destine a emisoras comunitarias.

Como es conocido el Gobierno de Navarra anuncio el pasado día 4 de marzo la convocatoria de un nuevo concurso de licencias de radio en este sentido queremos manifestar lo siguiente.

 1-En dicho concurso se oferta una licencia para Pamplona que como se recordará se incluyó en el anterior concurso convocado en 2017 y que estaba reservada a entidades sin ánimo de lucro, algo que desde esta emisora calificábamos como una buena noticia ya que acababa con décadas de discriminación, ostracismo y alegalidad para las radios comunitarias o libres como la nuestra.

 2-Posteriormente el Gobierno de Navarra anulo dicho concurso de licencia para radio comunitaria en Pamplona, al estimar un recurso de la entidad privada Eusko Media S.L., algo que calificamos como decepcionante ya que era perfectamente posible sacar dicha frecuencia para emisoras sin ánimo de lucro y que entendíamos que no era más que una cuestión de voluntad política que el Gobierno de Navarra no había tenido.

 3-El pasado 4 de marzo el Gobierno de Navarra anuncio que finalmente dicha licencia para Pamplona volvía a salir a concurso pero esta vez como radio comercial, lo cual supone que el actual ejecutivo sigue el camino de sus predecesores en el sentido de no solucionar el problema de la regularización en condiciones dignas y de igualdad para radios como Eguzki irratia, algo que era perfectamente posible y que no entendemos a que intereses obedece dicha decisión en un gobierno que se autodenomina del “cambio”.

 En este sentido queremos volver a recordar que en la mayoría de Europa hace décadas que las radios comunitarias disponen de licencias para emitir como entidades sin ánimo de lucro y que incluso en el estado español se da algún caso de regularización de estas emisiones. Por otro lado, han sido numerosas las licencias sacadas a concurso para radios comerciales en Navarra a lo largo de los últimos 40 años sin que ni siquiera ni una sola de ellas haya sido para emisoras de nuestro sector (el tercer sector).

 También queremos insistir una vez más en que es perfectamente posible destinar esta frecuencia para una emisora no comercial ya que dicha licencia esta rescatada de un anterior concurso previo a la ley general audiovisual del 2010 y en este sentido existen precedentes e incluso el Gobierno central en respuestas a preguntas en el congreso de los Diputados ha manifestado que no había problemas en que estas frecuencias asignadas antes del 2010 se asignasen a servicios comunitarios sin ánimo de lucro.

 4-Resumiendo el actual Gobierno de Navarra tampoco ha querido solucionar un problema histórico de discriminación y que afecta a la libertad de expresión y a la falta de pluralidad de medios, y esperar a que Madrid de licencias para este sector no es más que una huida hacia adelante ya que disponía y dispone de medios para dar pasos en la solución de este problema.

 Ante esta situación y con el objetivo de conseguir licencias para radios comunitarias en Navarra, hemos realizado las siguientes actuaciones:

 En primer lugar, hemos hecho aportaciones y manifestado nuestra posición ante el proyecto de modificación del Decreto Foral 5/2012, de 25 de enero, de Servicios de Comunicación audiovisual en la Comunidad Foral de Navarra.

 En segundo lugar, hemos presentado RECURSO DE ALZADA contra ORDEN FORAL 10/2019, de 20 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba el concurso de tres licencias de servicios de comunicación audiovisual sonora para radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Foral de Navarra, pidiendo la paralización del mismo, mediante resolución por la que declare nula de pleno derecho la citada orden foral.

 Por ultimo y, en tercer lugar, por las razones expuestas en esta rueda de prensa hemos decidido presentarnos al concurso porque entendemos que la frecuencia asignada en la demarcación de Pamplona, debe de ser para radio comunitaria como anteriormente se hizo en el concurso convocado en julio del 2017 y porque es de justicia que Eguzki irratia con 36 años de existencia en el dial navarro pueda regularizar sus emisiones mediante la obtención de una licencia.

Con ello ganará la sociedad navarra ya que se garantizará la democratización de los medios de comunicación, su pluralidad y la libertad de expresión.

 https://eguzki.eus/eguzki-irratia-demanda-que-la-licencia-de-radio-de-irunea-se-destine-a-emisoras-comunitarias/

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN6o

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal