lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fX8a

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

04/05/2021 :: Nafarroa

[Eusk/Cast] El proyecto de Aroztegia: 'Un pelotazo urbanístico'

x Gaia LH
Desde La Haine charlamos con Garbiñe, una de lxs activistas que están en pie de guerra contra dicho despropósito de proyecto

[Euskara]

  Egun hauetan Lekarozen (Baztan, Nafarroa) Aroztegiaren proiektuaren aurka egiten ari diren borrokaren aurrean, La Hainetik Garbiñerekin hitz egingo dugu, desasmo horren aurka gerran dauden aktibistetako batekin, "Hirigintzako pilotakadatzat" jotzen dutenarekin.

 Zertan datza aroztegiaren proiektua?

Arotzegiaren proiektua Lekarozko udalerrian egin nahi den hirigintzako pilotakada bat da. Azken finean, eraberritu nahi den antzinako jauregi bat dago hor, eta gero golf-zelai bat eta 228 etxebizitza.

Zer eragin izango luke proiektu horrek Baztango ingurunean?

Alde batetik, ikusten dugu lur hauek guztiak landatarrak direla, eta zementuz bete nahi dituztela, 40 hektarea. Eta zentzu horretan, urarekin izan ditugun arazo naturalak areagotuko lirateke. Eta lur horiek guztiak ez badira mugitzen suntsitzen duten guztia, zuhaitzak moztu eta abar, horrek izugarrizko eragina izango luke ingurumenean.

Zein egoera juridikotan dago gaur egun proiektua?

Proiektu hori udal-jarduera teknikoa eragin duen plan gisa izapidetu zen 2015ean. Horrek esan nahi du bai Udalari bai toki-erakundeei proiektuaren gaineko kontrola kendu zaiela, Nafarroako Gobernuak kudeatu baitu. Hori alde batetik, baina, bestetik, gaur egun dituzten baimenen artean Vianako Printzearen aurkako txosten bat dago, Jauregiaren baimenari buruzkoa, eta, beraz, aurretiazko lizentzia geldituta dago. Gero beste kontu bat dago ermitarekin. Jauregiaren ondoan, benetan herriaren izenean dagoen ermita bat dago, Lekarozko herriaren baitan, antzinako dokumentuetan. Eta enpresak udal planaren izenean egin du, eta uste dugu legez kanpokoa dela, eta hori ere auzitegiaren aurrean dago.

Gero, hirugarren kontu bat dago, obraren esleipena, obraren esleipena udal-plan tekniko bat delako, eta hori da gaizki egin dena. Klausula sozialak eta abar ez direla behar bezala bete, eta epai batean esleipen hori baliogabetuta dagoela. Beraz, gaur egun ez lukete obra hori egin behar.

Zein da alderdi politikoen jarrera proiektuaren aurrean?

Une honetan sentitzen duguna, alde batetik, isiltasun handia da, handiegia egoera hau baino lehen. Baztanen, UPNk, PSNk eta Geroa Baik, eta nik ere hala uste dut, proiektua babestu dute, nahiz eta eh Bildu, Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerra aurka agertu, baina gero, Nafarroa mailan, geldiarazi edo Nafarroako Gobernua presionatu ahal izan dute, eta ikusten dugu ez dela egin horretarako behar den presioa. Orduan esango nuke orokorrean ez dagoela benetako konpromisorik proiektu hau gelditzeko. Eta askotan gertatzen den bezala, landa-ingurunean gertatzen diren gauzak bigarren mailako arazotzat hartzen dira, eta uste dut politikariak ez direla behar bezala aritu gai honekin, eta azkenean egoera horretan gaude, ez baitzaio behar besteko garrantzirik eman.

Zer ekintza egiten ari zarete proiektua gaitzesteko?

Ia bi hamarkada daramatzagu borrokan eta denetarik egin dugu. Esan nahi dut, alde batetik, mobilizazio soziala oso garrantzitsua izan dela, herritarrak antolatu direla eta kontra daudela, Lekarozen eta Baztanen herri-kontsultak egin direla, Legebiltzarrean izan garela, behin baino gehiagotan bildu garela hainbat alderdirekin eta Baztanen sozializazioan ere lan egin dugula, baita arlo juridikoan ere. Horregatik, lehen proiektua bertan behera geratu zen. Egungo egoera ikusita, beste bide guztiak agortuta daudela ikusita, herritarrak antolatzea eta proiektua geldiaraztea erabaki dugu.

 Beste zerbait gehitu nahi duzue?

Printzipioz, hori da ia guztia. Bai, dei egin nahi diet gure borrokan parte hartu nahi duten guztiei, gure kontzentrazioetara gonbidatuta baitaude. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, bidali mezu elektroniko bat aroztegiagelditukodugu@ni.eus helbidera, kontzentrazioak noiz diren eta abar jakiteko. Beharrak daudenean, pertsonak nahi dutenean hurbildu daitezke, baina hobe da gurekin harremanetan jartzea hobeto antolatzeko

 [Castellano]

 Ante la lucha que se está llevando a cabo estos días en Lekaroz (Valle del Baztán, Nafarroa) contra el proyecto de Aroztegia, desde La Haine charlamos con Garbiñe, una de lxs activistas que están en pie de guerra contra dicho despropósito, al que no dudan en calificar de "pelotazo urbanístico".

¿En qué consiste el proyecto de Aroztegia?

 El proyecto de la carpintería es un pelotazo urbanístico que se pretende realizar en el municipio de Lekaroz. Al fin y al cabo, ahí hay un palacio antiguo que se quiere reformar y luego un campo de golf y 228 viviendas.

 ¿Qué impacto tendría este proyecto en el entorno de Baztan?

 Por un lado, vemos que estas tierras son todas rústicas, y que quieren llenarlas de cemento, son 40 hectáreas. Y, en este sentido, aumentarían los problemas naturales que hemos tenido con el agua. Y si todas estas tierras no se mueven todo lo que destruyen, talar árboles, etc., eso tendría un impacto medioambiental tremendo.

 ¿En qué situación jurídica se encuentra actualmente el proyecto?

 Este proyecto se tramitó en su día en 2015 como el plan que ha dado origen a la actividad técnica municipal, lo que significa que tanto al Ayuntamiento como a las entidades locales se les ha quitado el control sobre el proyecto, ya que se ha gestionado desde el Gobierno de Navarra. Eso por un lado, pero por otro lado, entre los permisos que tienen en la actualidad sí hay un informe desfavorable del Príncipe de Viana sobre la autorización del Palacio, por lo que la licencia previa está paralizada. Luego hay otro asunto con la ermita. Junto al palacio hay una ermita que en realidad está a nombre del pueblo en el seno del pueblo de Lekaroz, en los documentos antiguos que tenemos. Y la empresa lo ha hecho en nombre del plan local municipal y creemos que es ilegal, y eso también está ante el tribunal.

 Luego hay una tercera cuestión, la de la adjudicación de la obra, porque la adjudicación de la obra es un plan técnico municipal, y eso es lo que se ha hecho mal. Que no se han cumplido correctamente las cláusulas sociales, etc. y hay una sentencia en la que esa adjudicación está anulada. Por lo tanto, no deberían estar haciendo esa obra hoy en día.

 ¿Cuál es la posición de los partidos políticos ante el proyecto?

Lo que nosotros sentimos en este momento es, por un lado, un gran silencio, demasiado grande antes de esta situación. A nivel de Baztan, UPN, PSN y Geroa Bai, y yo también lo creo, han apoyado el proyecto, aunque eh Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra se opusieron, pero luego, a nivel de Navarra, han podido paralizarlo o presionar al Gobierno de Navarra, y vemos que no se ha hecho la presión necesaria para conseguirlo. Entonces yo diría que en general no hay un compromiso real para parar este proyecto. Y como ocurre a menudo, las cosas que ocurren en el medio rural se tratan como un problema secundario, y creo que los políticos no han estado a la altura con este tema, y al final estamos en esa situación, porque no se le ha dado suficiente importancia.

 ¿Qué acciones estáis llevando a cabo para mostrar vuestro rechazo al proyecto?

 Nosotros llevamos ya casi dos décadas de lucha y hemos hecho de todo. Quiero decir, por un lado, que la movilización social ha sido muy importante, que la ciudadanía se ha organizado y está en contra, se han hecho consultas populares a nivel de Lekaroz y Baztan, hemos estado en el Parlamento, nos hemos reunido más de una vez con diferentes partidos y también hemos trabajado en la socialización en el ámbito de Baztan, también en los ámbitos jurídicos. Por eso, el primer proyecto quedó en suspenso. Vista la situación actual, el agotamiento de todas las demás vías, hemos decidido organizar a la ciudadanía y paralizar el proyecto.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fX8a

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal