lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fW3M

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

19/01/2021 :: Nafarroa

[Eusk/Cast] Respuesta a Ayerdi: las renovables por si solas no reducirán la temperatura

x Sustrai Erakuntza
Manuel Ayerdi, escribía recientemente el artículo de opinión “Reducir la temperatura del planeta es una prioridad” en varios periódicos de Navarra

[Euskara]

Ayerdiri erantzuna: berriztagarriek berez ez dute tenperatura murriztuko

Manuel Ayerdi Olaizola Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikorako kontseilariak "Planetaren tenperatura murriztea lehentasuna da" iritzi artikulua idatzi berri du Nafarroako hainbat egunkaritan. Bertan, gure erkidegoko energia-kontsumoaren iraunkortasun ezaren berri ematen digu, eta irtenbide bat baino ez digu eskaintzen, ia magikoa, energia berriztagarri gehiago ekoiztea, alegia.

Kontseilariak proiektu berriztagarrien aurkako oposizioa gutxiesten du, paisaia-gaiei edo biodibertsitatea moduko kezka sakrifikagarriei dagokienez, autokontsumoari, energia-komunitateei edo kontsumo-puntuetatik hurbil dagoen energia-sorkuntzari balioa kentzeaz gain. Egileak uste du ekimen pribatuak Nafarroan aurkeztutako energia eolikoa eta eguzki-energia fotovoltaikoa biltzeko poligono handien aldeko bultzada irmoa behar dela.

Larrialdi klimatikoak markatutako une historiko batean gaude: energia-iturriak aldatu behar dira, erregai fosilak eta mineralak agortzen diren planeta batean, hornidura-kateak ez daude bermatuak, eta krisian ez sartzeko daukagun eredu ekonomiko nagusiak etengabeko hazkundea behar du. Konplexutasun handiaren aurrean, kontseilariaren errezeta "erraza" da: Nafarroako eguzki-parkeen eta parke eolikoen kopurua handitu behar da, eta ekoizten duten energia elektrikoa biltegiratzeko sistemak garatu eta ezarri ere. Eta kito. Ez dago beste arazorik. Eta ingurumen-inpakturen bat badute, asumitu baino ez da egin behar.

Honetan laburbiltzen da Ayerdi jaunak asteburuko prentsa idatzira bidaltzen zuen artikulu luzea. Artikulu horrek egia batzuk baditu ere, ez dira guztiz egiak, ez baitira deskribatzen zer arazok eragiten dituzten. Sustrai Erakuntza fundazioa horretan saiatu da, eta datozen egunetan energia berriztagarriek bultzatutako mundu baterako benetako trantsizioa ekarriko lukeen erronka handiei buruzko txostena aurkeztuko du.

Sailburuak jakinarazi du gaur egun energia berriztagarriaren % 20 kontsumitzen dugula, gutxi gorabehera (horrek esan nahi du gainerako % 80a fosila dela); baina ahaztu egin du energia % 20 soilik kontsumitzen dugula elektrizitate moduan. Eta berriztagarriek gehienbat elektrizitatea ekoizten dutenez, trantsizio hori egiteko beharrezkoa litzateke ekonomiaren sektore guztiak eraldatzea, fluido elektrikoak bultza ditzan. Eta mundu mailan hain aldaketa handia denez, trantsizio-prozesu hori ikertzen ari direnen iritziz, ezinezkoa izango da aldaketa hori egitea lehen munduko herrialdeetan dugun energia-kontsumo bera lortu nahi badugu.

Eta hau, gustatu ala ez, Ayerdi jaunak aipatzen ez duen arazoaren muina da. Nafarroan erregai fosiletan oinarrituta egiten dugun energia-kontsumoaren eta lehengaien kontsumoaren mailak jasanezinak dira. Baino ez dira solidarioak ere, beste lurralde batzuek ingurumen-helburuak betetzea eragozten baitute. Eta etorkizunean ere ezingo da energia berriztagarriekin mantendu, beste aldaketa batzuk egiten ez baditugu: eredu ekonomikoa, soziala, nekazaritzakoa, mugikortasuna, aisialdia, kontsumoa...

Horregatik, sailburuak bere artikuluan saldu nahi digun Kapitalismo Berdea ez da materialki posible. Eta egiten saiatuz gero, eragin handia izango du ingurumenean, bai Nafarroan, energia berriztagarria hartzeko poligonoen hedapenagatik, bai beste herrialde batzuetan, horiek eraikitzeko behar diren lehengaiak ateratzeagatik. Ez du lortuko krisi klimatiko eta ekologiko globalari aurre egitea, han-hemenka ekosistemak suntsitzeak larriagotu egingo baitu.

Horregatik guztiagatik, Ayerdi jaunari gomendatzen diogu irakur dezala Sustrai Erakuntzak argitaratuko duen txostena. Izan ere, ziur gaude begiak irekiko dizkizula etorkizunari buruz, eta eman beharreko eraldaketetara eramango zaituela. Arazo konplexuak ez dira konpontzen bere artikuluan proposatzen diren erantzun sinplistekin.

Martin Jose Celaya Garcia, Sustrai Erakuntza fundazioaren kidea.

NAN: 29.155.492W.

Nafarroan, 2021ko urtarrilaren 19a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

[Cstellano]

Respuesta a Ayerdi: las renovables por si solas no reducirán la temperatura

El consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi Olaizola, escribía recientemente el artículo de opinión “Reducir la temperatura del planeta es una prioridad” en varios periódicos de Navarra. En él nos informa de la insostenibilidad del consumo energético en nuestra comunidad, y nos ofrece tan sólo una solución, casi mágica, como es la de producir más energía renovable.

Así, el consejero reduce la oposición existente a los proyectos renovables a cuestiones paisajísticas o a preocupaciones como la biodiversidad, que puede ser sacrificada, según afirma. Minusvalora el autoconsumo, las comunidades energéticas o la generación cercana a los puntos de consumo. Finalmente, cree que es necesario un impulso decidido en favor de los grandes polígonos industriales de captación de energía eólica y solar fotovoltaica presentados por la iniciativa privada en Navarra.

Nos encontramos en un momento histórico marcado por la emergencia climática: hay que cambiar las fuentes energéticas en un planeta donde los combustibles fósiles y los minerales se agotan, las cadenas de suministro no están garantizadas y el modelo económico imperante requiere del crecimiento constante para no entrar en crisis. Frente a tamaña complejidad, la receta del consejero es “sencilla”: hay que aumentar la cantidad de parques solares y eólicos en Navarra, así como desarrollar e implantar sistemas para el almacenamiento de la electricidad que estos producirán. Y ya está. No hay más problema. Y si tienen impacto ambiental… no hay más remedio que asumirlo como mal menor.

A esto se resume el largo artículo que el señor Ayerdi remitía a la prensa escrita del fin de semana. Artículo que contiene algunas verdades, pero que no están completas, dado que no describe el conjunto de problemas que implican. La fundación Sustrai Erakuntza lo ha intentado, y en los próximos días presentará un informe que aborda los grandes retos que supondría una verdadera transición a un mundo impulsado por energías renovables.

El consejero informa que actualmente ya consumimos aproximadamente un 20% de energía renovable (lo que implica que el 80% restante es fósil); pero olvida comentar que también consumimos sólo un 20% de energía en forma de electricidad. Y como las renovables producen mayoritariamente electricidad, para realizar esa transición sería necesario abordar una transformación de todos los sectores de la economía para que puedan ser impulsados por el fluido eléctrico. Y éste es un cambio de tal magnitud a nivel mundial, que, en opinión de quienes investigan este proceso de transición, será imposible realizarla si queremos conseguir el mismo consumo energético que tenemos en los países del primer mundo.

Y éste, guste o no guste, es el meollo de la cuestión que el señor Ayerdi no menciona. El nivel de consumo energético y de materias primas que realizamos en Navarra, basado mayoritariamente en los combustibles fósiles, es insostenible. Pero además es insolidario, dado que impide que otros territorios puedan cumplir sus objetivos medioambientales. Y tampoco podrá ser sostenido en el futuro con energías renovables si no abordamos otros cambios: modelo económico, social, agrícola, movilidad, ocio, consumo...

Por este motivo, el Capitalismo Verde que nos quiere vender el consejero en su artículo no es materialmente posible. Y de intentar llevarse a cabo supondrá un gran impacto ambiental, tanto a nivel de Navarra por la extensión de los polígonos de captación de energía renovable, como en otros países por la extracción de materias primas necesarias para construirlos. No conseguirá hacer frente a la crisis climática y ecológica global, que se verá agravada por la destrucción de ecosistemas tanto aquí como allá.

Por todo ello, recomendamos al señor Ayerdi que lea el informe que va a publicar Sustrai Erakuntza. Porque estamos seguros de que le abrirá los ojos sobre el futuro, y le guiará hacia las transformaciones necesarias que se tendrán que dar. Los problemas complejos no se resuelven con respuestas simplistas como las que se proponen en su artículo.

Martín José Celaya García, miembro de la fundación Sustrai Erakuntza.

DNI: 29.155.492W.

En Navarra, a 19 de enero de 2021.

Fundación Sustrai Erakuntza

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fW3M

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal