lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fH93

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

04/08/2017 :: Nafarroa

Sustrai Erakuntza pide el desmantelamiento de Garoña, y también el de la central térmica de Castejón

x Sustrai Erakuntza
El Gobierno de Navarra no presta atención a otro grave problema similar que existe en su territorio, y que exige una decisión como la tomada en Garoña.

Bai Garoña eta baita ere Kastejongo zentral termiko ilegala eraistea eskatzen ditu Sustrai Erakuntzak

Nafar Gobernuak bitan eskatu du Santa María de Garoñako (Burgos) zentral nuklearraren itxiera, egun hauetan. Lehen alegazio bat aurkeztu zuen zentralaren ustiapenaren baimena berritzeko enpresak egindako eskaera ukatzeko. Eta aste honetan Españako Gobernuak zentrala ixteko hartu duen erabakia txalotzeko.

Sustrai Erakuntzak berea egiten du Nafar Gobernuak egindako eskaera, eta Españako Gobernuak hartutako erabakia ere txalotzen du. Garoña bezalako zentral nuklear guztiak itxi behar dira, arriskutsuak direlako eta gainera behar ez dugulako. Garoña ia 5 urte egon da geldirik eta ez da edozein arazoa gertatu, ez elektrizitatean hornitzeko ezta beste ondoko aspektuetan ere.

Baina Nafar Gobernuak ez du ikusi nahi Nafarroan gertatzen den antzeko beste arazo bat. Eta horrek ere Garoñan hartutako erabakia eskatzen du. Zeren eta proposatutako Nafarroako Plan Energetikoanindarrean mantentzen ditu Nafarroan erregai fosilekin energia elektrikoa sortzen duten instalazio handienak. Hots, Justizia epaitegi ezberdinek legez kanpokotzat jo dituzten instalazioak hain zuzen ere.

Horrela, plan energetiko gisa onartua izateko aurkeztutako zirriborroak ez ditu Kastejongo udalerrian legez kanpo ezarritako zentral termikoak aztergai. Planak, bai aipatzen du ordea, Kastejonen dauden zentral termikoek, hirurek batera Nafarroako elektrizitate osoaren %8 ozta-ozta sortu zutela 2014. urtean.

Datu hori alde batera utzita, zeinek lehenagotik onartutako Plan Energetikoen planifikazioa ezin txarragoa izan dela erakusten duen, gaur egungo Planaren aurrean argi eta garbi salatzekoa da Nafar Gobernuak aurretik onartutako planetan zentral horiek sartzearen egokitasunari buruz izandako hausnarketa eza. Gainera, lehen Elerebro eta orain EDP HC Energiarena den Kastejongo Ziklo Konbinatuaren 2 Taldeak gaur egun duen legez kanpoko egoerari buruz inolako antolaketarik ez planteatzea arduragabekeria izugarria da.

Nafarroako Gobernuak indarrean dagoen legeria betearaztea zorroztasunez zaindu behar du. Horregatik, kontrako egoeran dagoen 400MW potentziadun ekoizpen elektrikoko instalazio bat martxan egotea eta gobernuak bere planifikazioan horri buruzko aipamenik ez egitea ezta egoera hori erregularizatzeko inolako ekimenik ere ez azaltzea ez da bat ere bidezkoa. Horri, Nafar Gobernua bera gaur ilegala den instalazio hori aurrera eramateko prozesuan parte izan dela gehitu behar zaio.

Horregatik guztiagatik, Plataforma Ribera + Centrales NO taldeari laguntza emanik, Sustrai Erakuntzakaipatutako Planari alegazio bat aurkeztu dio Elerebro zentralaren 2 Talderen aurkako hainbat epai oinarri hartuta. Alegazioak horietako 4 epai biltzen ditu eta horiek erabat legez kontrakoa jotzen dute zentral hori beraz, itxita egon beharko luke.

Aurkeztutako epaiak kontutan izanik, bere Plan Energetikoaren planifikazioan instalazio hori itxi eta eraitsi dezala besterik ezin diogu eskatu Nafar Gobernuari. Hori baita legez kontrako egoera lehengoratzeko modu bakarra orain arte prozedura ezberdinetan izandako praxis okerrak sortutako egoera zuzenduz. Horretarako, Nafar Gobernuak “Zentrala Itxi eta Eraisteko Proiektu” bat garatu beharko du horren helburua zentral termikoaren instalazioak ezarri aurretik lur eremu horren egoera eta ezaugarri naturalak lehengoratzea delarik.

Nafarroako Plan Energetikoak ez balu instalazio ilegal horren eraistea kontutan hartuko, Sustrai Erakuntzak ulertuko du Planak iragarritako energia berriztagarrien erabilpena handitzeko helburuaren xedea ez dela kontsumo energetikoaren gutxitzea lortzea. Aitzitik, Planak, kasu horretan, energiaren kontsumo osoa handitzea bilatuko luke horretarako, gaur egun erregai fosiletan oinarritzen diren instalazioak mantenduz eta energia berriztagarrietatik lortutakoak handituz. Hori horrela izanik, Gobernuak enpresa energetiko pribatuen etekinak handitzea bilatuko zuen.

Sustrai Erakuntzaren ustetan, Nafarroak ez du azpiegitura zentralizatu gehiago behar ez ekoizteko ez energia garraiatzeko, Kastejongo zentral termikoek duten erabilpen eskasa baino ez da begiratu behar. Bere sistemekin ingurumena arriskuan jartzen duten energia sortzeko industrien sustapena eten egin behar da bai erregai fosilen erabilpena dela eta bai ingurune aldetik arreta zein babes berezia merezi duten lur eremuetan energia berriztagarrien instalazio erraldoien ezarpena dela eta.

Plan Energetikoak, hazkunde energetikoa txikitzeko planifikazioaren oinarriak ezarri beharko lituzke, subiranotasun energetikoa helburu. Giza-baloreen krisi sakonean hondatu gaituen eredu xahutzaile horren aurrean alternatiba berriak eratzeko garaia da. Ingurumenaren gaineko eragin baxua, berriztagarriak, deszentralizatuak eta garbiak diren energiak garatzeko planifikazio demokratikoa erabili eta gauzatzeko behartuta gaude.

SUSTRAI Erakuntza Fundazioa
www.fundacionsustrai.org eta www.sustraierakuntza.org
sustraierakuntza@gmail.com

_______________

Sustrai Erakuntza pide el desmantelamiento de Garoña, y también el de la central térmica ilegal de Castejón

El Gobierno de Navarra ha solicitado reiteradamente el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. En primer lugar lo realizó como alegación a la solicitud de renovación de la autorización de explotación presentada por la empresa, y posteriormente congratulándose de la decisión tomada por el Gobierno de España de cerrar la central nuclear.

La Fundación Sustrai Erakuntza hace suya la demanda del Gobierno de Navarra y alaba también la decisión tomada por el Ejecutivo Central. Creemos que todas las centrales nucleares, y más las obsoletas y peligrosas como la burgalesa, no deben de mantenerse en marcha. Sobre todo cuando no son necesarias, como atestigua el haber estado prácticamente 5 años parada sin que se haya producido ninguna carencia en la producción eléctrica del Estado, ni ningún otro problema asociado a ella.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra no presta atención a otro grave problema similar que existe en su territorio, y que exige una decisión como la tomada en Garoña. Porque el Plan Energético de Navarra, del que recientemente el Gobierno ha presentado sus conclusiones, mantiene en funcionamiento las instalaciones de generación de energía eléctrica procedente de combustibles fósiles mas grandes de Navarra. Instalaciones que, además, han sido declaradas ilegales por diferentes tribunales de justicia.

De este modo, el borrador propuesto para ser aprobado como plan energético no entra en la cuestión de la central térmica ilegal instalada en el municipio de Castejón. Sí que se menciona en el Plan que el conjunto de las tres centrales térmicas en Castejón apenas produjeron en el año 2014 el 8% de toda la electricidad que se generó en Navarra.

Al margen de este dato, que refleja una nefasta planificación de los anteriores Planes Energéticos aprobados, lo que es claramente denunciable del actual Plan es la ausencia de un reflexión sobre la conveniencia o no de haber incluido dichas centrales en los anteriores planes aprobados por el Gobierno de Navarra. Pero además es tremendamente irresponsable no plantear una ordenación de la situación ilegal en la que actualmente se encuentra el Grupo 2 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castejón, propiedad de EDP HC Energía, antes Elerebro.

El Gobierno de Navarra debe velar por el cumplimiento estricto y rigurosos de la legalidad vigente. Por ello, no es de recibo que exista una instalación de producción eléctrica con una potencia de 400 MW en situación de absoluta ilegalidad, y que no mencione dicha circunstancia en su planificación, ni plantee ninguna actividad para regularizar su situación. A ello se añade el agravante de que el Gobierno de Navarra ha sido parte en el proceso para que esa instalación, ahora ilegal, se haya llevado a cabo.

Por todo ello, la Fundación Sustrai Erakuntza, en apoyo de la Plataforma Ribera + Centrales NO, ha presentado una alegación al borrador del citado Plan, haciendo referencia a las múltiples sentencias contrarias al Grupo 2 de la central de Elerebro. La alegación reúne 4 de las múltiples sentencias que esta central ha recibido, y que la califican de completamente ilegal, por lo que debería ser clausurada.

Vistas las sentencias presentadas, solo cabe solicitar al Gobierno de Navarra que planifique en este Plan Energético el cierre y desmantelamiento de la citada instalación. Este es el único modo posible de revertir la situación de ilegalidad, subsanando así la situación creada debida a la mala praxis llevada en los diferentes procedimientos realizados hasta la fecha. Para ello el Gobierno deberá desarrollar un “Proyecto de Cierre y Desmantelamiento de la Central”, cuyo objetivo será restablecer las condiciones naturales del terreno existentes antes de ser ocupado por las instalaciones de la central térmica.

Si no se incluyera el desmantelamiento de esta instalación ilegal en el Plan Energético de Navarra, Sustrai Erakuntza entenderá que el objetivo de incrementar el uso de energía renovable publicitado en el Plan no tendrá como objetivo conseguir una disminución del consumo energético. Más bien todo lo contrario, el Plan en ese caso trataría de aumentar el consumo total de energía, manteniendo para ello las actuales instalaciones basadas en combustibles fósiles, y aumentando las procedentes de energías renovables. De este modo, el Gobierno estaría tratando de engordar aun más el beneficio de las empresas energéticas privadas.

Sustrai Erakuntza cree que Navarra no necesita más infraestructuras centralizadas de producción y transporte de energía, no hay mas que ver el poco uso que tienen las centrales térmicas de Castejón. Se debe de frenar el fomento de las industrias generadoras de energía con sistemas que atentan al medio ambiente, sean por el uso de combustibles fósiles, o por la implantación de grandes instalaciones de energías renovables en zonas medio-ambientalmente delicadas.

El Plan Energético debería poner las bases para poder planificar un decrecimiento energético que tienda hacia la soberanía energética. Es el momento de crear nuevas alternativas al modelo derrochador que nos ha hundido en esta profunda crisis de valores humanos. Estamos obligados a desarrollar y utilizar la planificación democrática en el desarrollo de energías limpias, descentralizadas, renovables y de bajo impacto.

Fundación SUSTRAI Erakuntza
www.fundacionsustrai.org y www.sustraierakuntza.org
sustraierakuntza@gmail.com

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fH93

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal