lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fW4t

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

27/01/2021 :: Nafarroa

Sustrai Erakuntza presenta el informe 'El nuevo boom de las energías renovables en Navarra'

x La Haine - Euskal Herria
Esta mañana la Fundación Sustrai Erakuntza ha presentado su nuevo informe sobre la situación, el impacto y propuestas alternativas al boom de las renovables en Navarra

La Fundación Sustrai Erakuntza ha presentado esta mañana en una rueda de prensa en Katakrak su nuevo informe  'El nuevo boom de las energías renovables en Navarra. Situación, impactos y propuestas alternativas'. La Fundación analiza el impulso a grandes proyectos e infraestructuras de energías renovables en Navarra, lo contextualiza en un intento del Capitalismo Verde de mantener un sistema caduco, y apuesta por un modelo de decrecimiento y nuevo sistema socio-económico que sea sostenible.

Informe en PDF

[Euskara]

Txostena: Nafarroako energia berriztagarrien boom berriaren aurrean

Sustrai Erakuntza fundazioak "Nafarroako energia berriztagarrien boom berria. Egoera, inpaktuak eta proposamen alternatiboak" txosten berria aurkezten du. Gure erkidegoan energia berriztagarrien proiektu berri eta handi ugari bultzatzeko atzean dauden arrazoiak ezagutarazteko sortu dugu txostena. Proiektu berriek lehendik daudenek sortzen dituzten inpaktuak areagotuko dituzte, eta egiten dugun energia-kontsumo neurrigabearen aurreko erantzun gisa aurkezten dira.

Gaur egun, energia eolikoa hartzeko poligonoz gainezka dauden Nafarroako Erdialdeko Zonaldea eta Erribera ditugu, eta horiek inpaktu handiak eragiten dituzte ingurumenean, batez ere hegazti-faunan. Hala ere, eremu horietan bertan proiektu eoliko eta eguzkiko berriak onartzen jarraitzen da, horietako asko eremu babestuen ondoan kokatuak, non egiten dituzten kalteak handiagoak diren.

Eta etorkizunerako aurreikuspenen arabera, ekosistemen gaineko presioak gora egiten jarraituko du, Nafarroako, Estatuko eta Europako plangintzak bat egiten baitute helburu horretan. Hala, Espainiako Estatuak energia-plan bat onartuko du 2050ean ekoitzitako elektrizitatearen % 97 berriztagarria izan dadin, eta horrek poligono berriztagarri erraldoien garapen handia ekarriko du. Plangintza hori proiektu berrien oldea ari da sortzen dagoeneko, eta, horren ondorioz, bikoiztu egingo litzateke Nafarroak haizearekin sor dezakeen elektrizitate-kopurua, eta, gainera, 10 aldiz handituko litzateke gaur egun ditugun eguzki-parke fotovoltaiko handien tamaina.

Tramitatzen ari diren proiektu eolikoen artean, honako hauek aipa daitezke: Sacyr eraikuntza enpresak Iruñerriaren iparraldean dauden mendietan dituenak, Nordex Acciona eolikoen enpresarena Lesakan, edo Green Capital Power enpresarenak, beste 5 proiektu izango lituzkeena zorroan, horietako bi Urbasa eta Andia mendilerroen magalean. Eguzki energia fotovoltaikoa lortzeko poligono handiei dagokienez, garrantzitsuenak Erreniega mendilerroan kokatuko lirateke, bat hegoaldeko hegalean, Izarbeibarren, eta beste bi mendilerro beraren iparraldeko hegalean, Zizur eta Galar Zendeetan.

Berriztagarrien boom berri honen arrazoiak gure energia-kontsumoaren sostengaezintasunean bilatu behar dira. Nafarroan, kontsumitzen dugun energia primarioaren % 80 erregai fosilak dira. Energia ez berriztagarria da, lurretik gero eta gutxiago atera daitekeena, eta kliman eragin negatibo izugarria eragiten duena. Energia berriztagarriak, berriz, elektrizitate moduan ekoizten dira gehienbat, eta hau kontsumitzen dugun bukaerako energia guztiaren % 20 da soilik. Horrela, berriztagarrien erabilera handitzeko, aldaketa handiak egin beharko dira prozesu industrialetan, garraioan eta beste sektore ekonomiko batzuetan, elektrizitatearekin funtzionatu ahal izateko. Aldaketa handiak izango dira, eta ziurrenik ez dira nahikoa izango orain egiten dugun energia-kontsumo berarekin jarraitzeko.

Ezinezkoa da gaur egungo sistema ekonomikoa mantentzea baliabide natural mugatuak dituen planeta finitu batean, etengabeko hazkundea behar baitu krisian ez sartzeko. Eta berriztagarriak instalatzeak erregai fosilen kontsumoa murriztea dakar, bai, baina beste mineral eta lehengai askoren kontsumoa handitzea ere. Ematen du Kapitalismo Berde hau sistema ekonomiko zaharkitua ur gainean mantentzeko saiakera alferrikakoa da bultzatzen dituen ingurumen-kalteak konpondu gabe, testuan zehar frogatzen dena.

Horrela, txostenak hainbat proposamen aurkezten ditu modu iraunkorrean energia berriztagarriekin mugitutako mundu baterako beharrezko trantsizio horri aurre egitea ahalbidetuko duten. Horretarako, energia horiek tokian-toki erabili beharko lirateke, landa-eremuan eta, batez ere, hiri-eremuan banatutako instalazio txikietan. Baina antolamendu honek orain erabiltzen dugun energia kopuru handiaz hornitzea ez dela posible izango ekartzen du. Horregatik, kontsumoa murrizten dituen izaera sozialeko eraldaketa-proposamenak ezartzea beharrezkoa izango litzateke ere.

Benetako trantsizio energetikoak pertsonen ohiturak aldatu behar dituelako, gizartea antolatzeko moduak aldatu behar dituelako, eta, batez ere, egungo ekonomiaren funtsa, kontsumismoa, alde batera utzi behar duelako. Eta ez konponbide sinplistekin, Manu Ayerdi kontseilariak duela gutxi plazaratu bezalakoak, parke eolikoak eta eguzkikoak mugarik gabe handitzea baino ez baitu aurreikusten.

Kapitalismo eredu horrekin ezin dugu jarraitu, lehengaien eta energiaren erabilera etengabe handitzea eskatzen duena alegia. Uste dugu mundu aberatseko herrialdeetan gauza guztiaren kontsumoa murriztea beharrezkoa dela, desazkundea. Eta, beraz, horrekin bateragarria izango den eta bizitza duina izaten jarraituko duen sistema sozioekonomiko berri bat beharko dugula.

Nafarroan, 2021ko urtarrilaren 27a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

Web orrialdeak: www.sustraierakuntza.org eta www.fundacionsustrai.org

Posta elektronikoa: sustrai@sustraierakuntza.org

[Castellano]

Informe: ante el nuevo boom de las energías renovables en Navarra

La fundación Sustrai Erakuntza presenta su nuevo informe “El nuevo boom de las energías renovables en Navarra. Situación, impactos y propuestas alternativas”. Surge ante la necesidad que tiene la ciudadanía navarra de conocer las razones que hay tras el impulso a un sinnúmero de nuevos y grandes proyectos de energías renovables en nuestra comunidad. Proyectos que aumentarán los impactos que producen los que ya existen, y que se presentan como la respuesta ante el desorbitado consumo de energía que realizamos.

En la actualidad, tenemos una Zona Media y Ribera de Navarra saturadas de polígonos de captación de energía eólica, que causan grandes impactos ambientales, en especial a la avifauna. Y sin embargo se siguen aprobando nuevos proyectos eólicos y solares en esas mismas zonas, muchas de ellas situadas junto a zonas protegidas donde los daños que realizan son mayores.

Y las previsiones a futuro indican que la presión sobre los ecosistemas seguirá en aumento, dado que la planificación de Navarra, del Estado y de Europa coinciden en ese objetivo. Así, el Estado Español va a aprobar un plan energético para que en 2050 el 97% de la electricidad producida sea renovable, lo que implicará un enorme desarrollo de los grandes polígonos renovables. Esta planificación está produciendo ya una avalancha de nuevos proyectos, que supondrían duplicar la cantidad de electricidad que Navarra es capaz de producir con el viento, y además multiplicar por 10 el tamaño de los grandes parques solares fotovoltaicos que tenemos a día de hoy.

Entre los proyectos eólicos en tramitación se pueden citar: los de la constructora Sacyr en los montes situados al norte de la Comarca de Pamplona, el de la eólica Nordex Acciona en Lesaka, o los de la empresa Green Capital Power, que tendría otros 5 proyectos en cartera, dos de los cuales se situarían en las faldas de las sierras de Urbasa y Andía. En cuanto a grandes polígonos para captar energía solar fotovoltaica, los principales se situarían en la Sierra de El Perdón, uno que ocuparía su ladera sur, en Valdizarbe, y otros dos previstos en la ladera norte de la misma sierra, en las Cendeas de Zizur y Galar.

Las razones para este nuevo boom de las renovables hay que buscarlas en la insostenibilidad de nuestro consumo de energía. En Navarra los combustibles fósiles suponen el 80% del total de la energía primaria que consumimos. Se trata de energía no renovable, que está llegando a su máximo de posibilidad de extracción, y que produce un terrible efecto negativo sobre el clima. Mientras, las energías renovables se producen mayoritariamente en forma de electricidad, que es el 20% de toda la energía final que consumimos. De este modo, para poder aumentar el uso de las renovables serán necesarios grandes cambios en procesos industriales, transporte, y otros sectores económicos, para que puedan funcionar con electricidad. Grandes cambios que posiblemente no serán suficientes para permitirnos continuar con el mismo consumo de energía que ahora hacemos.

No es posible mantener un sistema económico como el actual, que precisa del crecimiento perpetuo para no entrar en crisis, en un planeta finito con recursos naturales limitados. Y la instalación de renovables supone una disminución en el consumo de combustibles fósiles, si, pero un aumento en el consumo de otros muchos minerales y materias primas. Todo indica que este Capitalismo Verde es un intento infructuoso de mantener a flote un sistema económico caduco, sin reparar para ello en el daño ambiental que se sigue produciendo, lo que se demuestra a lo largo del texto.

De este modo, el informe presenta una serie de propuestas que permitirían enfrentar esa necesaria transición a un mundo movido con energías renovables de un modo sostenible. Para ello sería necesario utilizar estas energías de manera local, en pequeñas instalaciones distribuidas por el territorio rural y sobre todo urbano. Pero esta ordenación trae consigo que no será posible abastecernos de la misma enorme cantidad de energía que utilizamos ahora. Por ello es necesario encarar además propuestas de transformación de carácter social para reducir el consumo.

Porque la verdadera transición energética precisa cambiar los hábitos de las personas, modificar las formas en las que se ha organizado la sociedad, y sobre todo abandonar la esencia de la economía actual, el consumismo. Y no con soluciones simplistas como las expuestas recientemente por el consejero Manu Ayerdi, que solo contempla un aumento sin límite de parques eólicos y solares.

No creemos posible continuar con este modelo, el Capitalismo, que necesita un aumento permanente del consumo y de utilización de materias primas y energía. Creemos que en los países del mundo rico es necesario una reducción en el consumo de todo, es necesario el decrecimiento. Y que por lo tanto necesitaremos un nuevo sistema socio-económico que sea compatible con este hecho y nos permita seguir teniendo una vida digna.

En Navarra, a 27 de enero de 2021.

Fundación Sustrai Erakuntza

Páginas Web: www.fundacionsustrai.org y www.sustraierakuntza.org

Correo electrónico: sustrai@sustraierakuntza.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fW4t

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal