lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS7J

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

11/06/2020 :: Nafarroa

Sustrai Erakuntza y Urbizi presentan el informe: "Las políticas del agua en Navarra"

x La Haine - Euskal Herria
Martin Zelaia, de la fundación Sustrai Erakuntza, y Julia Ibarra de Urbizi, arropados por otros colectivos, han presentado el informe esta mañana en Katakrak

[Euskara]

Nafarroan ura kudeatzeko proposamenak

Sustrai Erakuntza Fundazioak eta Urbizi Ibaien Defentsarako Nafarroako Sareak, beren lurraldean uren babesa babesten duten hainbat erakunderekin lankidetzan, Nafarroako uraren inguruko proposamen batzuk zuzentzen dizkiote Nafarroako Gobernuari. Bi erakundeok egindako "Uraren politikak Nafarroan, gatazka aipagarriak eta uraren kudeaketarako proposamenak" txostenean egiten dugu hori, eta gaur hemen aurkezten dizuegu.

Proposamenen helburua da ura "merkantzia gisa" tratatu beharrean, "babestu, defendatu eta hala tratatu beharreko ondare gisa" hartuko duen kudeaketa publikoa lortzea (Uraren Esparru Zuzentarauaren 1. Kontuan-hartuzko).

Nafarroako uraren politikak urrunegi daude hortik, baita Uraren Esparru Zuzentarauan jasotako funtsezko beste printzipio batzuetatik ere. Printzipio horiek balioesten dute garrantzitsua dela ekosistema hidrikoak egoera onean mantentzea, interes partikularren gainetik, interes horiek urratzeko eta hondatzeko joera baitute.

Administrazioak ez dira "interesatu guztien parte-hartze aktiboa" sustatzen ari (Uraren Esparru Zuzentarauaren 14. artikulua). Aitzitik, lehenesten ditu politika horietan erabakiak hartzen dituzten interes zehatz batzuk: azpiegituren eraikitzaileak, ur-zerbitzuen enpresak, ureztatzaileen sindikatuak eta energia-enpresak. Ordea, garrantzi txikia du ibaien, iturrien eta akuiferoen kontserbazioan interesa duen gizarte zibilak erabakiak hartzeko orduan, eta, askotan, ur-politikaren ondoriozko gatazkek larriki eragiten diote. Garapen, aurrerapen eta enplegu hitz magikoekin, ia edozer onartzen du gizarte pasibo eta desinformatu batek.

Gure ustez, aldaketa beharrezkoa da; izan ere, orain arte jarraitutako ur-politikek ingurumen-arazo eta gizarte-gatazka handiak eragin dituzte: gure ibaien eta akuiferoen egoerak okerrera egitea, biodibertsitatea galduta; funts publikoak xahutzea, gutxi batzuen interes pribatuaren mesedetan; mendi-eremuak pobretzea eta uztea; ureztatzeko ur-bolumen handiak pribatizatzea; desalojoak eta segurtasun-arazoak hainbat herritan. Klima-aldaketak areagotu egin ditu arazo horiek guztiak, eta konponbidea ezin da etorri gauza bera egiten jarraitzetik.

Bestalde, politika horiek pertsona askoren sufrimendua eragin dute, larritasunez bizi baitira maitatutako lekuen eta bizitokien narriadura progresiboa edo are galera absolutua ere: ibaiak, iturburuak, iturriak, ubideak, baratzeak, etxeak eta herriak. Galera-sentimendu hori planeta osoko pertsona ugarik partekatzen dute (hitz espezifiko bat ere sortu da: "Solastalgia neologismo bat da, ingurumen-aldaketak eragindako larritasun, estres mental edo existentziala deskribatzen duena", Wikipediaren arabera).

Horrek guztiak bultzatu gaitu dokumentu hau prestatu eta jendaurrean aurkeztera. Bertan, Nafarroako Gobernuari zuzendutako proposamen bideragarri eta eraikitzaile batzuk jasotzen dira, bai eta Nafarroako uraren inguruko gatazka eta gai interesgarri nagusiei buruzko informazio-azterlan bat ere. Dokumentazio hori Nafarroako Gobernuari bidaliko zaio, eta Interneten eta sare sozialetan partekatuko da, bi kolektiboen webguneen bidez.

Nafarroako Gobernuari proposamenen laburpena:

Dokumentuaren amaieran, proposamen batzuk egin ditugu abian diren politikak hobetzeko premiazkoen iruditzen zaizkigun gaiei buruz. Ez dugu egoera ideal hipotetiko bat deskribatu nahi, baizik eta kudeaketa zehatz eta gauzagarriak proposatu nahi ditugu, egungo egoeran ezin hobeto egokituko liratekeenak, indarrean dagoen lege- eta eskumen-esparruaren barruan.

1) Natura 2000 Sarea (Kontserbazio Bereziko Eremuak eta Uraren mendeko Hegaztientzako Interes Bereziko Eremuak) kontserbatzeko helburuetarako beharrezkoak diren emari ekologikoen azterketa lehenbailehen egitea proposatzen da.

2) Ureztatzearen hedapena ez da neurriz gain eta modu irrazionalean diruz lagundu behar. Ureztatzeko azpiegituren kostua onuradun diren erabiltzaileei jasanarazi behar zaie, legediak ezartzen duen bezala. Ez da kontzesio berririk sortu behar itzalpeko bidesariarekin.

3) Abeltzaintzak eta nekazaritzak nitratoz kutsatzea arazo larria da, mugatu eta eragotzi egin behar da, eta, beharrezkoa izanez gero, gehien laguntzen duten laboreak eta etxaldeak mugatu behar dira.

4) Montejurrako Mankomunitateak ur-eskarien kudeaketa hobetu behar du, Ega ibaiaren kontserbazioarekin dagoen gatazka konpontzen lagunduko duten kontrol-, gardentasun- eta partaidetza-neurriak aplikatuz.

5) Mina Muga potasen meatze-proiektuak uren gainean izan dezakeen inpaktua dela eta, beharrezkoa da Nafarroako Gobernuak haren jarraipen espezifikoa eta zorrotza egitea.

6) Esako urtegiaren eskuineko hegalaren Egonkortasun Azterlana ikusita, "Neurri gehigarri" berriak behar dira. Obrak gelditzeko eta goratutako urtegia segurtasun-altueratik kanpo ez betetzeko eskatu behar da.

7) Ur-trasbaseak bertan behera utzi. Ez da egin behar Plan Hidrologikoan aurreikusitako azterlana, Salazar ibaitik Esako urtegira ura eramateko.

8) Uretako espezie mehatxatuen kudeaketa eta jarraipena hobetu behar dira.

9) Uraren gobernantza-neurriak ezarri behar dira parte-hartze publiko aktiboa errazteko.

10) Uraren zaintza isurialdeen kudeaketarekin lotuta dago: mendiko abeltzaintza estentsiboari, lehorrekoei eta ureztatze tradizionalari laguntzea.

11) Eta, azkenik, uholdeen kudeaketan parte hartzen duten erakundeak informatzeko eta koordinatzeko ahalegina egin behar da, ibai-espazioarekin eta lurralde-antolamenduarekin estuki lotuta.

Gatazkei eta beste gai interesgarri batzuei buruzko txostenaren zatiaren laburpena:

1) Hornidurei dagokienez, 2019-2030 aldirako Hiri Erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzaileak eragin duenari buruzko txostena egin dugu. Alderdi positibo asko ditu, baina azpiegitura handien eskaintza eta erabilera kudeatzeko politikekin jarraitzen du.

2) Montejurrako Mankomunitatearen hornidurarako Egaibarrako ur-bilketaren gehikuntzagatiko gatazka. Ega ibarrako iturburuak eta iturriak, urtero, epe luzeagoetan lehortzen ari dira eta Ega ibaiak agorraldi gero eta nabarmenagoak ditu. Aldi berean, Lokizko akuiferotik Montejurrako Mankomunitatea hornidurarako ura ateratzen ari da. Ega salba dezagun eta hainbat udal elkarrekin ari dira akuiferoa eta ibaia defendatzeko helburuarekin, elkarren artean lotura handia baita, gehiegizko erabilerarengatik, eta horretarako nahitaezko lege-baimenak ere izan gabe.

3) Nafarroako Ubideak aurrera jarraitzen du, 21.500 hektareatan 2. faserako iragarrita, nahiz eta ez egon ur nahikorik. Horrez gain, itzalpeko bidesariaren hazkunde aitorgabeak daude, gobernuaren eta OHL buru duen kontzesiodunaren artean isilpean adostutakoak, zabalpenaren eremu ureztagarrirako. Amaierarik gabeko kulebroia eta nahaspila ekonomikoa.

4) Esaren urtegiaren presa goratzea bi hegaletan lerradurak eragin ditu, eta horrekin batera, bi urbanizazio hustuta eta desjabetuta, larrialdi egoera uretan behera dauden herrietan, eta obren kostua etengabe igoz. Lehen mailako giza bizitzentzako segurtasun-arazo bati aurre egin behar diogu. Gorakadaren arrazoia funtsik gabeko helburuak izan dira, eta presak eragin larria izan zuen eremu batean eragin du berriro ere.

5) Esako urtegiaren handitzearekin lotuta, eta urtegia bete ahal izateko, azterketa bat idaztea planifikatu da Salazar ibaitik Esako urtegira ura eramateko, Aspurtzeko presa baten eta 9,8 kilometroko luzerako tunel baten bidez, urtean 170 hm3 eraman nahi dituzte. Mehatxu berri bat mendiko lurraldeentzat.

6) Iruñerriko potasen meatzaritzak hondakindegi kutsakorrak, hondakinen putzuak, ibai eta akuifero gazituak, zuloak eta sismikotasuna utzi ditu. Esako urtegitik gertu dagoen Mina Muga proiektuak arrisku geologiko eta sismiko handiko eremu batean eragin berberak eskala handiagoan errepikatzeko mehatxua ekar dezake.

7) Nafarroako ibai-lurraldearen eta uholdeen kudeaketak zenbait jarduera oso positibo erraztu ditu, baina asko dago egiteke. Txostenak 2019ko uztailean Cidacosen gertatutako hondamendi-gertakariaren laburpen bat aurkezten du. Bertan, agerian geratzen da lurralde-antolamenduarekin lotura estua duela.

Sustrai Erakuntza fundazioa eta Urbizi Ibaien Defentsarako Nafarroako Sarea.

________________

Leer informe completo [PDF]

[Castellano]

Propuestas para la gestión del agua en Navarra

La Fundación Sustrai Erakuntza y Urbizi Red en Defensa de los Ríos, en colaboración con diferentes entidades que defienden la protección de las aguas en su territorio, dirigen al Gobierno de Navarra una serie de propuestas en torno al agua en Navarra. Lo hace en el informe “Las políticas del agua en Navarra, conflictos reseñables y propuestas para la gestión del agua realizado por estas dos entidades, y que hoy presentamos.

Las propuestas van encaminadas a lograr una gestión pública que trate el agua no como “un bien comercial como los demás, sino como un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal” (Considerando 1 de la Directriva Marco del Agua).

Las políticas del agua en Navarra permanecen demasiado alejadas de éste y de otros principios fundamentales, recogidos en la Directiva Marco del Agua, que ponen en valor la importancia de mantener el buen estado de los ecosistemas hídricos frente a intereses particulares que tienden a esquilmarlos y deteriorarlos.

Las administraciones no están fomentando “la participación activa de todas las partes interesadas” (artículo 14 de la Directiva Marco del Agua), pero sí la de ciertos intereses que son los que en realidad toman las decisiones en estas políticas: los constructores de infraestructuras, las empresas de servicios de aguas, los sindicatos de regantes y las empresas de energía. Por el contrario, es mínima la relevancia en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil interesada en la conservación de los ríos, las fuentes y los acuíferos, y en muchos casos afectada gravemente por los conflictos derivados de la política de aguas. Con las palabras mágicas de desarrollo, progreso y empleo, casi cualquier cosa es aceptada por una sociedad pasiva y desinformada.

Pensamos que es necesario un cambio, ya que las políticas del agua continuadas hasta ahora han generado una serie de problemas ambientales y conflictos sociales de gran magnitud: empeoramiento del estado de nuestros ríos y acuíferos con pérdida de biodiversidad; derroche de fondos públicos en beneficio del interés privado de unos pocos; empobrecimiento y abandono de zonas de montaña; privatización de grandes volúmenes de agua para riego; desalojos y problemas de seguridad en varias poblaciones. El cambio climático ha venido a intensificar todos estos problemas, y la solución no puede venir de continuar haciendo más de lo mismo.

En otro orden de cosas, estas políticas han supuesto el sufrimiento de numerosas personas que viven con angustia el deterioro progresivo o incluso la pérdida absoluta de lugares queridos y vitales: ríos, manantiales, fuentes, acequias, huertos, casas y pueblos. Este sentimiento de pérdida es compartido por innumerables personas en todo el planeta, (incluso se ha creado una palabra específica: “Solastalgia, es un neologismo que describe una forma de angustia, estrés mental o existencial causado por el cambio ambiental”, según indica la Wikipedia).

Todo ello nos ha impulsado a preparar y presentar públicamente el documento que ahora presentamos, en que se incluyen una serie de propuestas viables y constructivas dirigidas al Gobierno de Navarra, así como un estudio informativo sobre los principales conflictos y temas de interés en torno del agua en Navarra. Esta documentación será remitida al Gobierno de Navarra, y compartida en internet y redes sociales, a través de las webs de ambos colectivos.

Resumen de las propuestas al Gobierno de Navarra:

El documento concluye con una serie de propuestas sobre los asuntos en que nos parece más necesario mejorar las políticas en curso. No aspiramos a describir una hipotética situación ideal, sino a proponer gestiones concretas y realizables que encajarían perfectamente en la situación actual, dentro del marco legal y competencial vigente.

1) Se propone realizar cuanto antes el estudio de los caudales ecológicos necesarios para los objetivos de conservación de Red Natura 2000 (Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial Interés para las Aves dependientes del agua).

2) La expansión del regadío no debe de subvencionarse de un modo exagerado e irracional. El coste de las infraestructuras para riego se debe de repercutir a los usuarios beneficiados, tal como marca la legislación. No se deben de crear nuevas concesiones con peaje en la sombra.

3) La contaminación por nitratos por la ganadería y la agricultura es un grave problema que debe de acotarse e impedirse, limitando si fuese necesario los cultivos y las granjas que más contribuyen.

4) La Mancomunidad de Montejurra debe de mejorar en su gestión de las demandas de agua, aplicando medidas de control, transparencia y participación que ayuden a resolver el conflicto existente con la conservación del río Ega.

5) El posible impacto sobre las aguas del proyecto minero de potasas, Mina Muga, hace necesario un seguimiento específico y escrupuloso del mismo por parte del Gobierno de Navarra.

6) A la vista del Estudio de Estabilidad de la ladera derecha del Embalse de Yesa, son necesarias nuevas “medidas adicionales”. Debe de exigirse la paralización de las obras y que no se llene nunca el embalse recrecido más allá de la altura de seguridad.

7) Abandonar los trasvases, no debe de realizarse el estudio previsto en el Plan hidrológico para trasvasar agua del río Salazar al embalse de Yesa.

8) Debe mejorar la Gestión y seguimiento de las especies acuáticas amenazadas.

9) Hay que implantar medidas de gobernanza del agua para facilitar la participación pública activa.

10) El cuidado del agua va asociado a la gestión de las vertientes: apoyo a la ganadería extensiva de montaña, a los secanos y al regadío tradicional.

11) Y por último, debe de realizarse un esfuerzo informativo y de coordinación entre las entidades involucradas en la gestión de las inundaciones, íntimamente ligada al espacio fluvial y a la ordenación del territorio.

Resumen de la parte del informe sobre los conflictos existentes y otros temas de interés:

1) En cuanto a los abastecimientos, realizamos un informe sobre lo que ha supuesto el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030. Éste contiene muchos aspectos positivos, pero mantiene una continuidad con las políticas de gestión de la oferta y uso de grandes infraestructuras.

2) El conflicto por aumento de captación de agua en Valdega para abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra ha surgido con la observación de cómo los manantiales y fuentes del Valdega van secándose cada año por periodos más prolongados y cómo el río Ega acusa unos estiajes cada vez más pronunciados, al tiempo que las extracciones de agua del acuífero de Lóquiz para el abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra van en aumento. Salvemos el Ega y varios ayuntamientos actúan conjuntamente con el objetivo de defender el acuífero y el río, fuertemente interrelacionados, de unas detracciones excesivas y llevadas a cabo sin ni siquiera contar con las obligadas concesiones legales.

3) El Canal de Navarra continúa su huida hacia delante, con 21.500 hectareas anunciadas para la fase 2 para las cuales no hay agua suficiente, además de incrementos inconfesados del peaje en la sombra acordados secretamente entre el gobierno y la concesionaria encabezada por OHL para la zona regable de la Ampliación. Un culebrón sin término y un tinglado económico que sigue y sigue.

4) El recrecimiento de Yesa ha provocado deslizamientos en ambas laderas, dos urbanizaciones desalojadas y expropiadas, situación de emergencia en poblaciones aguas abajo, y un aumento imparable en el coste de las obras. Nos enfrenta a un problema de seguridad para las vidas humanas de primer orden. El recrecimiento se ha justificado en base a objetivos inconsistentes y repercute nuevamente en una zona que ya fue gravemente afectada por la presa.

5) Asociado al recrecimiento de Yesa, y con el fin de poder llenar el embalse recrecido, se ha planificado redactar un estudio para un trasvase del río Salazar al embalse de Yesa, mediante una presa en Aspurz, y un túnel de 9,8 km de largo, para trasvasar 170 hm3 al año. Una nueva amenaza para los territorios de montaña.

6) La minería de potasas en la comarca de Pamplona ha dejado un legado de escombreras contaminantes, balsas de desechos, ríos y acuíferos salinizados, socavones y sismicidad. El proyecto de Mina Muga en las cercanías del Embalse de Yesa presenta la amenaza de repetir los mismos efectos a mayor escala, en una zona de gran peligrosidad geológica y sísmica.

7) La gestión del territorio fluvial y las inundaciones en Navarra ha facilitado algunas actuaciones muy positivas, pero queda mucho por hacer. El informe presenta un resumen de lo sucedido en el episodio catastrófico del Cidacos en julio de 2019 en el Cidacos, en el que queda patente la íntima relación con la ordenación del territorio.

Fundación Sustrai Erakuntza y Urbizi Red en Defensa de los Ríos.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS7J

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal