lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN9D

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

24/05/2019 :: Nacionales E.Herria

[Aurrerantz] Herri poterea / Poder popular

x Aurrerantz
En esta ocasión queremos provocar el debate sobre el poder popular, uno de los debates estratégicos dentro del proceso revolucionario en Euskal Herria.

[Euskara]
Egungo hauteskunde fasea bukatutakoan, maiatzaren 26an, Perspectivasen bildutako analisi sailak, zeinaren lehenengo alea argitaratu zen, jarraituko du, bigarren alean ziklo honen balorazio bat jasoko duelarik. Oraingoan, eskema itxurako ekarpen txiki honekin, Euskal Herriko prozesu iraultzailearen barruan eztabaida estrategikoa izan den herri-boterearen inguruko eztabaida eragin nahi dugu.


Printzipio orokorrak
1. Herri-boterea auzotik edota herritik eraikitzea.
2. Delekatu-ordezkapen demokraziaren aurrean demokrazia zuzena.
3. Antolakunde sozial eta batzarrarekin batera erabakitzea.
4. Sektore sozial bakoitzean herri botererako sovieta eraikitzea.
Herri boterearen garapena
1. Herri-batzar erabakiorra (soviet) izango da tresna nagusia.
2. Batzar erabakiorra lurraldekoa (herria/auzoa), sektoriala (emakumeak,
lantokiak, institutua, unibertsitatea, jubilatuak-pentsiodunak,
auzo-elkartea...).
3. Jendearen formaziorako Herri-Eskola sortu beharko da.
4. Herri-kontsulta eta erreferenduma izango dira erreminta nagusiak
herri-botera garatzeko.
5. Autogestioa eta batera erabakitzea izango dira lurralde-batzarretan
eta batzar sektorialetan erabakiak hartzeko tresnak, instituzioen
delekatu-ordezkapen demokraziaren aurrean.
6. 2019ko maiatzeko udal, foru eta Nafarroako Parlamenturako
hauteskundeak aukera izango da demokrazia parte-hartzailea neurtzeko
delekatu-ordezkapen demokraziaren aurrean.


Abiatzen garen egoera
1. Lau urtetan behieneko hauteskundeekin, Instituzioen eta haien gobernu
organoen aldebakarreko erabakiekin.
2. Hiritarren parte-hartzearen iruzur handia udal eta diputazio
bakoitzean, eta Gasteizko zein Iruñeko gobernuetan errepikatzen da,
parte-hartzerako itxurazko araudiekin, baina erabakiak gobernu organoek
baino ez dituzte hartzen.
3. Lege kapitalistek eta maila instituzional hauek konfiguratzen
dituzten legeek parte-hartzerako araudiak garatzen dituzte eredu
anitzekin, baina inoiz ez dira lotesleak eta ez dituzte gobernu organoen
erabakiak zehazten ere organo hauen eta talde sozialen elkar-erabakitze
ariketan.
4. Soilik herri-boterearen garapenari esker sortu genitzake aukerak
delekatu-ordezkapen demokraziaren markoa apurtzeko eta, beraz, herrian
benetako parte-hartzerako eta elkar-erabakitzeko tresnak sortzea
interesatzen zaigu.
5. Nafarroako Foru Erkidegoan Estatuaren dependentzia Legetik
kopiatutako 2006ko lege batean eta Euskal Autonomi Erkidegoan 2008an
eskubide sozialen Legean islatutako “Ongizate Estatuaren” gezur handia,
praktika gutxi batzuen ongizatea eta gainontzekoentzat miseria izan den
itxurak egiteko tresnak izan dira.
Aurrerantz
2019ko maiatzaren 23ean

__________


[Castellano]
La serie de análisis recogidos en Perspectivas, de la que ya se publicó la primera entrega, continuará una vez concluida, el 26 de mayo, la fase electoral actual, incluyendo una valoración de este ciclo en su segunda entrega. En esta ocasión queremos, con esta aportación en forma de pequeño esquema, provocar el debate sobre el poder popular, uno de los debates estratégicos dentro del proceso revolucionario en Euskal Herria.


Principios generales
1. Construir el poder popular desde el barrio y/o pueblo.
2. Democracia directa frente a democracia delegada-representativa.
3. Codecisión con las organizaciones sociales y la asamblea.
4. Construir en cada sector social el soviet para el poder popular.
Desarrollo del poder popular
1. La asamblea decisoria popular (soviet), será el instrumento
principal.
2. La asamblea decisoria será territorial (barrio/pueblo), sectorial
(mujeres, centro de trabajo, instituto, universidad,
jubiladas-pensionistas, asociación vecinal...).
3. Se deberá crear la Escuela Popular para la formación de la gente.
4. La consulta popular y el referendum serán herramientas principales
para desarrollar el poder popular.
5. La autogestión y la codecisión serán los instrumentos para la toma de
decisiones desde las asambleas territoriales y sectoriales, frente a la
democracia delegada-representativa de las instituciones.
6. Las elecciones municipales, forales y del Parlamento de Nafarroa de
mayo del 2019 será una oportunidad para medir la democracia
participativa frente a la democracia delegada-representativa.


Situación de la que partimos
1. Decisiones unilaterales de las Instituciones y de sus órganos de
gobierno con elecciones cada cuatro años.
2. La gran farsa de la participación ciudadana, que se recrea en cada
ayuntamiento, diputación y gobiernos de Gasteiz y de Iruña, con
reglamentos para la apariencia de participación, pero donde las
decisiones solo se toman por los órganos de gobierno.
3. Las leyes capitalistas y las leyes que configuran estos niveles
institucionales desarrollan reglamentos de participación con múltiples
modelos, pero nunca son vinculantes y ni siquiera concretan las
decisiones de los órganos de gobierno con el ejercicio de la codecisión
entre estos órganos y los grupos sociales.
4. Solo el desarrollo del poder popular podría abrir oportunidades para
romper el marco de la democracia delegada-representativa, por lo cual
nos interesa crear instrumentos de verdadera participación y codecisión
en el pueblo.
5. La gran mentira del «Estado de bienestar», que en la Comunidad
Autónoma de Navarra se plasmó en una Ley de 2006 copiada de la Ley de
dependencia del Estado y en la Comunidad Autónoma Vasca en 2008 con la
Ley de derechos sociales, han sido los instrumentos de propaganda para
aparentar un «Estado de bienestar», que en la práctica ha sido el
bienestar para unos pocos y la miseria para el resto.
Aurrerantz
23 de mayo de 2019

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN9D

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal