lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fO2K

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

30/06/2019 :: Nacionales E.Herria

[Cast/Eusk] "Semillas para Venezuela, semillas para El Maizal"

x Askapena, Komite Internazionalistak
Se pone en marcha en Euskal Herria la campaña "Semillas para Venezuela, semillas para El Maizal"

Castellano

Queremos explicar mediante estas líneas la campaña de solidaridad que hemos puesto marcha (a partir de junio de 2019 hasta marzo del 2020):

El Maizal es una comuna agropecuaria de Venezuela. Está situada entre los estados Lara y Portuguesa y la conforman 22 consejos comunales. Se creó el 5 de marzo de 2009 y en los últimos años se ha situado entre las comunas más referenciales de toda Venezuela. Desde sus inicios ha sido una comuna muy activa, tanto en los aspectos de autoorganización, autogobierno, así como en la producción. Ha sido una comuna muy dinámica, crítica y dinamizadora. En las zonas territoriales de su entorno ha potenciado y ayudado a conformar nuevas comunas y la ocupación-activación de nuevas tierras. En los últimos años con la crisis económica, y sobre todo, en el contexto difícil actual (guerra económica, agresión exterior, ataques imperialistas, etc.), los proyectos comunales tienen más dificultades para desarrollar sus alternativas políticas y económicas. Concretamente en El Maizal, se están encontrando en estos últimos meses con dificultades para encontrar semillas.

>>> CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD: AYUDA EN LAS NECESIDADES MATERIALES Y LA DEFENSA DEL PROYECTO EMANCIPADOR

El proyecto de la Comuna El Maizal ha tenido relación con diferentes personas en Euskal Herria (País Vasco), tanto brigadistas internacionalistas como investigadores activistas. Partiendo de la situación actual, hemos pensado una propuesta para desarrollar la solidaridad desde un punto de vista real y material: ayudar a un proyecto concreto, ayudar en sus necesidades materiales reales y difundir su proyecto. Junto a ello y partiendo de ahí, aprovechar también para denunciar el ataque imperialista que vive toda Venezuela. Hay que hablar de Venezuela y su situación pero, sobre todo, de los diferentes proyectos transformadores, ya que es precisamente ese proyecto emancipador lo que quieren golpear y destruir con los ataques imperialistas.

Además, queremos situar esta campaña de solidaridad en el contexto del décimo aniversario de la Comuna El Maizal uniéndonos a esta celebración desde Euskal Herria y dando así a conocer su proyecto. Así, el lema general de la campaña sería ¡Desde el País Vasco solidaridad con Venezuela! ¡Comuna El Maizal: diez años de camino comunero!”. La campaña se desarrollará desde junio de 2019 hasta marzo de 2020 (respetando las fechas del décimo aniversario). Y, en principio, proponemos dos líneas de trabajo generales para la campaña (aunque se podrán integrar nuevas líneas de trabajo o ideas sobre la marcha):

– CAMPAÑA DE RECOGIDA DE SEMILLAS: siguiendo la idea de la campaña “Balas para Nicaragua” que se puso en marcha en el País Vasco en la década de los 80, en esta situación se nos ocurre plantear el lema “Semillas para Venezuela, Semillas para el El Maizal”. La idea principal sería difundir y socializar la dificultad que tiene El Maizal para conseguir semilla y hacer una recogida de fondos para las semillas. Para ello, se abriría una cuenta corriente. Con esta iniciativa se quiere potenciar esa solidaridad real y material, destinada a aspectos concretos, importantes y cualitativos para el proyecto, pero a la vez ayudas cuantificables y cuyos resultados materiales claros se podrán ver en la cosecha del año que viene. Esta línea de trabajo comenzaría a partir de junio de 2019. La aportación se puede hacer mediante semillas, o con dinero para la compra de semillas.

Número de cuenta: El Maizal_Kanpaina ES40 3035 0028 16 0280101602 (Laboral kutxa)

– DIFUNDIR EL PROYECTO DE EL MAIZAL (Y EN GENERAL, EL PROYECTO COMUNAL DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA): junto con la solidaridad material también queremos dar a conocer el proyecto comunal que se está desarrollando de la mano de la Revolución Bolivariana. Especialmente, profundizando en las ideas de la autoorganización popular, el poder popular, las alternativas económicas populares y el autogobierno popular. Lo haremos partiendo de la experiencia concreta de la Comuna El Maizal mediante la organización de diferentes conferencias y charlas. este ciclo de conferencias se desarrollaría desde septiembre a marzo en diferentes zonas del País Vasco. Para ello se prepararán diferentes materiales, entre otras cosas el blog surgido también desde Euskal Herria para el décimo aniversario de El Maizal. Estas charlas se organizarán junto con actores y grupos sociales locales.

Además de estas dos líneas de trabajo, en esta campaña de solidaridad se podrán desarrollar otras líneas de trabajo o ideas. Será un campaña dinámica y abierta.

Organismos: Amerika Latina Parte-Hartuz, Askapena, Komite Internazionalistak, Euskal Herriko Hazien sarea, Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, Ehne bizkaia, Paz con Dignidad, Etxalde, Argia eta Bizilur.

Euskera

Lerro hauen bidez hurrengo hilabeteetan (2019ko ekainetik 2020ko martxora) abian jarri dugun elkartasun-kanpaina azaldu nahi dugu.

EL MAIZAL Venezuelan dagoen nekazal eremuko komuna bat da. Lara eta Portuguesa estatuen artean kokatua dago eta 22 kontseilu komunal batzen ditu. 2009Ko martxoak 5ean sortu izen zen eta azken urteetan Venezuelako komuna erreferentzialen artean kokatuta da. Bere hastapenetik Komuna oso aktiboa izan da, bai auto-antolakuntzan, autogobernuan zein eremu produktiboan. Komuna oso aktiboa, kritikoa eta dinamizatzailea da. Bere inguruko zonaldeetan beste komuna batzuen sorkuntza bultzatu izan du eta lurren okupazioa eta aktibazioa bultzatu ditu. Azken urteetako krisi ekonomikoarekin eta batez ere, gaur egun, Venezuelan bizi den egoera larriaren testuinguruan (gerra ekonomikoa, kanpo esku-hartzea, eraso inperialista desberdinak…), proiektu komunalek oztopo gehiago dituzte haien alternatibak garatzeko. El Maizalen, bereziki, azken hilabeteetan haziak lortzeko arazoak dituzte.

>>> ELKARTASUN KANPAINA: LAGUNTZA BEHAR MATERIALETAN ETA PROIEKTU EMANTZIPATZAILEAREN BABESA

El Maizal Komunaren proiektuak EHko pertsona desberdinekin harreman eta lotura izan ditu, bai brigadista internazionalistekin zein ikertzaile-aktibistekin. Eta gaurko egoera aintzat hartuz, Venezuelarekin elkartasuna garatzeko ikuspegi erreal eta materialean garatzeko proposamen bat pentsatu dugu: proiektu zehatz bat laguntzea, bere behar zehatzetan laguntzea eta bere proiektuaren ezaugarriak zabaltzea. Horrekin eta hortik abiatuta, gaur egun Venezuela jasaten ari den eraso inperialista ere denuntziatu nahi dugu, baina esan bezala, elkartasun erreal eta material batetik abiatuta. Venezuelaz hitz egin behar da, baina batez ere, Venezuelan garatzen ari diren proiektu eraldatzaile desberdinen inguruan, izan ere, hori da hain zuzen ere, erasoekin kolpatu eta deuseztatu nahi duten proiektu emantzipatzailea.

Elkartasun kanpaina hau El Maizal Komunaren 10. urteurrenaren testuinguruan kokatu nahi dugu. Ospakizun horrekin EHtik bat eginez, haien proiektua ezagutzera emateko. Horrela, lelo nagusia “Euskal Herritik Venezuelarekin elkartasuna! Comuna El Maizal: 10 años de camino comunero” litzateke. Kanpaina 2019ko Ekainetik 2020ko martxora luzatuko lirateke (10. urteurreneko data-epeak errespetatuz). Eta printzipioz, bi ildo-jarduera nagusiekin kanpaina abiatzea pentsatu da (nahiz eta gerora beste gauza batzuk ere integratu ahal izango diren, ala ez):

HAZIEN BILKETARAKO KANPAINA: 80. hamarkadan Nikaraguarekin abian jarritako “Balas para Nicaragua” kanpainaren leloaren ideia jarraituz, gaurko egoera honetan “Semillas para Venezuela, Semillas para El Maizal” leloa bururatu egin zaigu. Ideia nagusia, El Maizalek haziak lortzeko dituen zailtasunak zabaltzeaz gain, haziak lortu ahal izateko diru bilketa bat zabaltzea litzateke. Horretarako, kontu korronte bat martxan jarriko litzateke eta kanpainarekin batera zabalduko litzateke. Ekimen honekin, haziak lortzeko elkartasun materiala eta zehatza bultzatu nahiko genuke, erreala eta kualitatiboa, baina era berean kuantifikatu ahal izango duguna eta ekoizpenaren arloan hurrengo urteko uztan emaitza argiak emango dituena. Kanpaina honen ildo edo ekimen hau Ekainetik martxora zabalduko litzateke. Ekarpena, hazien bidez, edo haziak erosteko diruaren bidez ahal izango da.

Kontu korrontea: El Maizal_Kanpaina ES40 3035 0028 16 0280101602 (Laboral kutxa)

EL MAIZAL KOMUNAren PROIEKTUA (ETA, OROKORREAN, IRAULTZA BOLIBARTARRAREN PROIEKTU KOMUNALA) ZABALTZEA: Elkartasun materialarekin batera, Venezuelan Iraultza Bolibartarraren eskutik zabaltzen eta garatzen ari den proiektu komunala ezagutzera ematea eta zabaltzea bilatzen da. Bereziki, herri auto-antolakuntza, herri boterea, alternatiba ekonomiko herritarrak eta autogobernuaren ideietan sakonduz. Hori, El Maizal Komunaren esperientziatik abiatuta egingo genuke hitzaldi desberdinen bidez. Irailetik Martxora bitarte garatuko genuke hitzaldi zikloan, hitzaldiak antolatuko lirateke Euskal Herriko hiriburu eta zonalde desberdinetan. Hitzaldi horietarako material desberdinak prestatuko ditugu, eta lagungarri izango zaigu ere 10. urteurrenerako EHtik bultzatutako El Maizalen blogaren zabalpena. Hitzaldi hauek, antolatuko diren tokietako eragileren batekin elkarlanean antolatuko dira.

Elkartasun kanpaina honetan, bi ildo hauetaz gain, bestelako ekimen, idei edo proposamen batzuk garatu ahal izango dira. Kanpaina irekia da eta era dinamiko batean garatu eta eraikitzea gustatuko litzaiguke.

Eragileak: Amerika Latina Parte-Hartuz, Askapena, Komite Internazionalistak, Euskal Herriko Hazien sarea, Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, Ehne bizkaia, Paz con Dignidad, Etxalde, Argia eta Bizilur.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fO2K

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal