lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cE4g

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

28/02/2010 :: Nacionales E.Herria

Concentrados en Orereta contra el TAV

x Asamblea contra el TAV
[Cast/Eusk] Además se han recorrido las calles del pueblo con megafonía para informar a toda la población de este evidente derroche.

[Cast]

Unas 25 personas se han concentrado frente a las oficinas del INEM de Orereta-Rentería denunciando el derroche que suponen las grandes infraestructuras (TAV, Superpuerto de Jaizkibel, Plan Estrategico de Infraestructuras de Transporte). Durante media hora se han coreado lemas con esa denuncia y se ha leído este comunicado. Además se han recorrido las calles del pueblo con megafonía para informar a toda la población de este evidente derroche.

Ha habido gran presencia de la ertzaintza. Previamente, hacia las 10, unas 15 personas han llevado la protesta al interior de las oficinas del INEM de Orereta.

Comunicado leído en la concentración:
Y VASCA, ¡TODO POR LA PASTA!

Hoy hemos venido a esta oficina del INEM para informar y denunciar el despropósito económico (y social, y ambiental...) que supone la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) y otras grandes infraestructuras. Teniendo en cuenta la crisis social, ambiental y económica en la que nos encontramos, pensamos que despilfarrar miles de millones de euros en infraestructuras como el TAV, en detrimento de las necesidades sociales es un despropósito que agrava aún más el malestar económico de las clases populares.

Mientras los gobiernos recortan gastos y derechos sociales, aumentando el número de individuos en la cuneta del paro, el empobrecimiento y la marginación social, el TAV y demás grandes infraestructuras suponen la desviación de ingentes cantidades de recursos públicos (unos 4859€ por habitante de la CAV) al saco roto de los empresarios: 10.000 millones de euros para el TAV en Euskal Herria, 1.500 millones para el Superpuerto de Jaizkibel, 250.000 millones de euros para el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte del Gobierno español... En verdad, si las virtudes que el gobierno asigna al TAV y a las grandes infraestructuras fueran ciertas (enorme creación de empleo, cohesión social, etc.), la situación del Estado español debería ser muy distinta de la que es y la crisis apenas debería notarse -a menos que las cosas no funcionen como dicen.

El TAV y la construcción de grandes infraestructuras se nos vende como la supuesta solución de los problemas sociales y el desempleo, pero en realidad no revierten (puesto que no están pensadas para ello) en la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general, ni de la clase trabajadora en particular. El TAV no es más que el gran pelotazo de una élite, un medio de transporte clasista, que pretende afianzar los flujos de capital (dirigentes y ejecutivos por aquí, turistas por allá) de forma acelerada. Las grandes infraestructuras no benefician económicamente a la clase trabajadora del lugar: véase, a modo de ejemplo, el caso de Muskiz en Bizkaia, cuya población no es precisamente beneficiaria del cercano del Superpuerto de Bilbao y de la refinería de Petronor que tiene pegada como un tumor.

El TAV es en gran medida un pretexto para amasar dinero con rapidez. Desde sus orígenes, las clases capitalistas y burocráticas se han enriquecido a costa de la explotación del trabajo, la especulación, la corrupción y la destrucción del entorno natural. Los “progresos” desastrosos de la economía capitalista se materializan en forma de cemento, crisis ecológica, insolidaridad y una continua pérdida de control por parte de la población sobre sus condiciones de existencia, ya que este sistema en nada alienta la autonomía real de los individuos, sino que, antes bien, destruye la posibilidad de vivir de otra manera.

Por todo ello, denunciamos el enorme derroche económico que los gobiernos están haciendo con el TAV y la construcción de grandes infraestructuras, mientras que miles de personas se quedan sin cobertura social. Es preciso por tanto cuestionar el actual modelo económico y social explotador, injusto y destructor.

Asamblea Contra el TAV

[Eusk]

Kontzentrazioa Oreretako INEM aurrean

25 pertsona inguru kontzentratu dira Oreretako INEMen bulego aurrean azpiegitura handiak dakartzen diru xahuketa salatzeko (AHT, Jaizkibelgo Superportua, PEIT). Ordu erdiz leloak ohiukatu dituzte eta komunikatu hau irakurri. Gainera herrian zehar megafoniarekin pasatu dira jendeari diru xahuketa honetaz informatzeko.

Ertzaintza asko egon da. Aurretik, goizeko 10etan 15 pertsonak protesta INEMeko bulego barrura eraman dute.

AHTaz ABERASTEN, GEROA HIPOTEKATZEN

Gaur INEM-en bulegora etorri gara Abiadura Handiko Trenaren (AHT) eta gainontzeko azpiegitura handien eraikuntzan gobernuak egiten ari diren xahuketa ekonomiko ikaragarriaz informatzeko eta hori salatzeko. Izan ere, egungo krisi sozial, ekologiko eta ekonomikoa kontuan hartuz, premia sozialen kaltetan azpiegitura erraldoi horietan milaka milioi euro gastatzea klase herrikoien ondoeza ekonomikoa larriagotzera daraman burugabekeria dela uste dugu.

Krisi ekonomiko honen ondorio dramatikoenak langabetuen goranzko kopurua, bizi baldintzen txirotzea eta bazterketa sozial hazkorra direnean, gobernuen gastu eta eskubide sozialak murrizten dituzte, eta aldi berean, baliabide publiko kopuru izugarriak (4859€ EAEko biztanle bakoitzeko) AHT zein beste azpiegitura lan-handietara desbideratzen dituzte, enpresarien patrikak loditzeko: 10.000 milioi euro Euskal Herriko AHTrentzat, 1.500 milioi Jaizkibelgo Superporturako, 250.000 milioi euro Espainako Garraio Azpiegituren Plan Estrategikoarentzako... Zinez, gobernuen AHTri eta azpiegiturei egozten dizkieten balizko bertuteak egia balira (lanpostuen sorrera, kohesio soziala, etab.), Estatu espainiarraren egoerak arras ezberdina izan beharko zukeen eta krisia apenas nabarituko zen hemen. Ez dirudi gauzak horrela direnik ordea.

Jakina, AHT eta azpiegitura handiak zuritu asmoz, egitasmo horiek arazo sozialen eta langabeziaren konponbidea bailiran agertzen dizkigute. Baina errealitatean, azpiegitura horiek ez dira gizartearen gehiengoaren beharrak asetzeko egiten, eta are gutxiago langile klasearentzat. Aitzitik, AHT buruzagi politiko eta ekonomikoen pelotazo itzel bat da, gero eta abiadura azkarragoan kapitalen fluxuak (exekutibo eta buruzagiak alde batetik, turistak bestetik) bermatu nahi dituen garraiobide klasista da. Gezurra da erabat azpiegitura erraldoi horien lekuko langileei onura ekonomikorik ekartzen dienik. Ikus bestela, adibide moduan, Muskizko kasua Bizkaian: bertako biztanleria ez da aberastu eta ez onuradun atera gertu-gertuan duen Bilboko Superportua edota tumore bar bezala itsatsi dioten Petronor errefinategia direla eta.

Finean, AHT dirua azkar pilatzeko aitzakia besterik ez da neurri handi batean. Klase kapitalista eta burokratikoak betidanik lanaren esplotazioari, espekulazioari, korrupzioari eta ingurune naturalaren txikizioari esker aberastu dira, horiek guztiak beraien ekonomiaren hazkunderako baliatuz. Ekonomia kapitalistaten “aurrerapen” desastrosoak porlanean eta hondamendi ekologikoan, insolidaritatean eta herritarrek gure bizibaldintzen gainean dugun kontrolaren galeran hezurmamitzen dira gero, sistema honek pertsonen autonomia errealari lagundu barik, hori ukatu eta beste modu batez bizitzeko aukerak bortizki suntsitzen dituelako.

Hori denagatik, AHT eta azpiegitura lan-handietan egiten ari den xahuketa itzela salatzen dugu, milaka lagun babes sozialik gabe gelditzen ari diren bitartean. Aipatutakoari men egin gabe, egungo eredu ekonomiko eta sozial esplotatzailea, injustua eta suntzitzailea errotik zalantzan jartzeko premia aldarrikatzen dugu.

AHTren Aurkako Asanblada

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cE4g

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal