lahaine.org

compartir

                    

Dirección corta: https://lahaine.org/fM3O

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

17/12/2018 :: Nacionales E.Herria

[Eusk/Cast] Indarkeriaren harira / Sobre la violencia

x Jon Iurrebaso Atutxa
Vamos a atrevernos a hacer algunas consideraciones sobre este instrumento, concepto y uso.

Jon Iurrebaso Atutxa

Indarkeriaren harira

Indarkeria tresna gisa eta beraren kontzeptuari nahiz erabilpenari buruzko kontsiderazio batzuk egitera ausartuko gara. Indarkeriarik gabe ez litzateke esplotaziorik izango, ezta gainerakoen sorburu den indarkeria patriarkalik ere, kapitalaren funtsezko zutabe eta, batez ere, emakumeen menderatzaile dena zentzu guztietan. Indarkeriarik gabe kapitala ez litzateke piramide kultural, politiko, sozial eta ekonomikoen gailurrean izango. Indarkeriarik gabe ez litzateke inperialismorik izango. Indarkeria eta kapitalismorik gabe merkantzia ez litzateke gure bizitzetan izango.

Zer da, bada, indarkeria? Zertan datzan ulertu, azaldu edo formulatzeko zailtasunak sortzen tematuta daude batzuk. Baina esango genuke, egokitu zaizkigun egun hauetan, indarkeria definitzeko ez dela buruhauste handirik hartu beharrik, batik bat esplotatuoi kalte gehien egiten digun zentzuan, kapitalari edo bere edozein filiali lan indarra saltzen diogunak garelako. Indarkeriak lotura estua du klase borrokarekin, bai eta, klase boterea lortzeko borrokarekin ere.

Hau da, kapitala indarkeriaz baliatzen da antidoto nagusi gisa (ez bakarra) pribilegioei eta, are gehiago, produkzio-bideen jabetzari dagozkion alderdi guztiei eusteko. Halako tresna errepresiborik ezean, klaseen arteko harremanak guztiz bestelakoak izango lirateke aspaldidanik. Horregatik, kapitalak ahaleginak egiten ditu ezinbesteko zaion baliabide boteretsu hori menperatzen eta hobetzen. Hori guztia dela eta, egiturazko eta etengabeko indarkeriaz baliatzen da eta, aldi berean, indarkeriaren benetako jabe bakartzat hartzen du bere burua.

Botere egiturekiko autonomo, independente eta bere buruaren jabe izateko indarkeria erabiltzen duen oro terroristatzat hartua izango da. Halaber, autodefentsa feministaz ari gara, indarkeria matxistari aurre egiteko sortua eta tratu pribilegiatua duena, zeren, kultura patriarkaletik eratortzeaz gain, lehen mailako elementua baita kapitalaren menderatze sisteman.

Azter dezagun, azaletik bada ere, espainiar eta frantses estatuek Euskal Herriaren kontra darabilten indarkeria. Nazio bat izanik, okupatzen gaituzten estatuek indarkeria erabiltzen dute gure kulturaren, gure hizkuntzaren, gure lurraldearen, gure historiaren aurka eta, batez ere, entzungor egiten dute Euskal Herriaren askatasun aldarrikapenaren aurrean.

Emantzipazioa aldarrikapen terroristatzat jotzen dute nazio eta klase gisa okupatu eta esplotatzen gaituztenek, hau da, terrorista da estatu okupatzaileen kontra altxatzen den oro. Hauxe dugu kapitalaren mezua: izua: beldurra: babes eskaria: Estatua geroz eta garaiezinago eta sostengatuago egiten da zapalduentzat eta esplotatuentzat.

 Nazio eta gizarte independentziaren kasuetan erabili beharreko indarkeriari dagokionez, gure iritzirako, fetitxista, militarista edo terrorista izan beharrean, indarkeria iraultzailea da.

 Hau da, kapitalak honako hauek biltzen ditu: estatu indartsu bat (inteligentzia aparatu ederrez eta errepresiboz horniturik), zapaltzen gaituen sistema demokratikoan txertaturik dauden komunikabideak eta alderdiak, hezkuntza sistema eta abar, modu horretara, urte askotan eroso bizi izango da gure eta beste batzuen sufrimenduari esker.

 Zein da terrore hitzaren esanahia (terrorismoa, terroristak, gaiztoa...) judeo-kristauen edo Ipar Amerikako yankien gizarteetan, gidari espiritual gisa, halabeharrez, planetaren “ongirantz” bideratu behar gaituztenak? Mezu argiak dira, batzuetan, baldarrak eta eskandalagarriak, eta gehienetan misteriotsuak, horretara, barneratuz joaten gara, kasu askotan, ia ohartu gabe.

 Hori dela eta, eta tristea da hori aitortu beharra, pobre sentitzen dena betirako kontua dela konbentziturik dago, Jainkoak edo kapitalak edo Lourdesko Ama Birjinak edo “ni baino jakintsuagoak direnek” hala nahi izan dutelako. Alde batetik, egoera eskizofreniko hori dugu, baina nazio inposaketa, esplotazioa eta okupazioa ere gertatzen dira, horrenbestez, badaude borrokatzeko nahikoa arrazoi objektibo, unean-unean egokitzat jotzen diren tresnak erabiliz.

 Horrek esan nahi du edozein naziok, oso txikia edo pobrea izan arren, nazio zein gizarte askapenerako eskubidea duela, eta inork ezin duela halakorik galarazi inozokeriak argudiatuz, azkenez, milioika hildako eragiten dituzte (kasualitatez beti Lurreko kondenatuenak izan ohi dira), bai eta, milioi askotako irabaziak enporio eta pertsona ospetsu jakin batzuentzat eta establishment osoarentzat ere.

 Barack Obamaren agindupean (“I have a dream”) Guantanamo ez ixteaz gain (egin zuen promesik aurrerakoiena), yankiek inbaditu, terrorea zabaldu, milioika pertsona garbitu eta sei herrialde suntsitu egin zuten, nola deitzen zaio horri? “hirugarren mundu gerra” ala kapitalismoak eragindako desastreak arintzeko urtero nahiz urtean hainbatetan yankiek egiten dituzten gerrak? Ez al da hori terrorismoa?

 Ez al da indarkeria 10 milioi yemendar, gutxienez, koleraz kutsatzear edo kasu askotan dagoeneko kutsaturik daudela jakitea, Saudi Arabiak, Israelek, USAk eta Espainiak (lehergailuak bidaltzen) Yemengo zibilen aurka burutzen duten setioa dela kausa?

 Arazo handia egin dira Euskal Herrian fabrikatutako bonbak, zibilen kontra erabiltzen direlako, nahiz eta Celaá espainiar ministroak, bonba adimenduak direla argudiatuz, kontrakoa adierazi jendaurrean. Alabaina, Saudi Arabia halako bonbez baliatzen da Yemengo zibilak hil eta aurkariak erailtzeko, arerioa militarki garaitzeko zailtasun handiak dituelako, eta Celaá ministroak ongi daki hori.

 Euskal Herrian lotsa eman beharko liguke euskal enpresek, zibilak hiltzeko armak bidaltzean, kolaboratzen dutelako. Berriro diogu: kapitalak ez du aberririk zein etikarik ezta lotsarik ere, euskal kapitala, edo eusko-espainiarra edo yankia…, eta hori herritar xumeok ez genuke ahaztu beharko.

 Gauza bat da ISIS-en terrorea (DAHES) Golkoko petrolio-monarkiek sortua, sostengatua eta zuzendua, bai eta, Ipar Amerikako Estatu Batuak, Frantzia, Alemania, Ingalaterra, Espainiaren eta beste batzuen laguntza eta Israel sionista eta terrorista. Baina beste gauza desberdin bat da kulturarako, nortasunerako, gizarte ongizaterako, nazio independentziarako…. eskubidea.

 Beraz, zer gertatzen da hemen? Ez al dira hain berdinak batzuen eskubideak eta gureak? Urtez urteko gerra inperialistek eragindako kalteak ikusirik, hala nola, milioika hildako, gosetea, desplazatuak, herrialdeetako azpiegitura suntsituak…, zergatik ez dugu egiten hori galarazteko esfortzu minimorik?

 Etika eta duintasuna dira planteatzen duguna. Azkenean, denok zertxobait “harrapatzen” baitugu “gure” gobernuek Ekialde Ertainean, Afrikan eta Asian lapurtutakotik, eta elkar ulertzen dugulakoan nago. Hortaz, burgesiak asmatutako jarrera gutxiago eta konpromiso handiagoa gizakiekiko, edonongoak izanda ere. Bestela, hobe da patxadazko bizimodu irribarretsua ez izatea eta, gainera, progre itxura ematen.

 Beti egon dira konprometitu edo kolaboratzeko kategoriak edo mailak, baina guztiz lotsagarria da beste herrialde batzuetan “zure aberriak” egiten dituen sarraskiekin kolaboratzea (gerrak egiten dituzten gobernuak sustengatzea da modurik sotilena, bakarra ez bada ere) eta handik ihes egiteko aukera izango duen gutxiengo bat geure Euskal Herrian hartu nahi izatea, haietako batzuk kiroldegietan lo egin eta, instituzioen laguntzarik eza dela eta, solidarioen elkarlanaren bidez auzoz auzo dabiltzan bitartean eta abar.

 Indarkeria tresna bat da. Isilik egoteko jarrera hor dago bai, baina salatu ez eta egiturazko indarkeria estaltzen laguntzen badugu, indarkeriazko jarrera bilakatzen da. Ez da tresna itsua, ez eta, jarrera bat gehiago ere. Honexetarako da kapitalak darabilen indarkeria: klase sozial jakin bat babestu eta klase berekoak ez direnen kontra boterea erabiltzeko. Kapitalak eta indar atzerakoiek darabilten indarkeria gizateriaren aurkako krimena da, eta beldurra eta segurtasunik eza eragitea du helburu. Horrenbestez, entzun eta isil, baiezko biribil, egiturazko indarkeria beharrezkotzat jotzen dutelako edo indarkeriari aurre egiteko adorerik gabe daudelako. Bi zergatiak, neurri handiago edo txikiagoan, kontu larriak dira.

 Indarkeria da ere, honen krisi handiaren aurrean, aberatsak geroz ere aberatsagoak izatea eta askoz ere pobre gehiago egotea. Indarkeria da zure seme-alabek unibertsitatera joateko aukerarik ez izatea, etxebizitzaren alokairua ordaintzeko, jateko eta abarrerako dirurik ez dagoelako. Edo neska-mutilak besteak baino gutxiago direla sentitzea, azken belaunaldiko mugikorra ez daukatelako eta haien gurasoek ezin dietelako halakorik erosi. Ez da huskeria, kapitalaren esku luzea baizik, pobreak euren esplotatzaileak bezalakoak izatera bultzatzen dituena, horretaz ohartu gabe.

 Esan nahi dugu beheko aldean gaudenok (inor ez dadila solairuz nahastu) elkartu, elkarri informatu, elkarrekin kontaktatu, eztabaidatu eta sentitzen duguna jendaurrean adierazi behar dugula, halaber, inork maneiatzen ez gaituela pentsatu beharra daukagu, aldizka gure auzoan, herrian edo lantokian gertatzen denaren berri dugulako. Aurrera beti Euskal Herriaren eta munduko herri guztien independentzia eta sozialismoa, euskal langileak euren egunerokoaren eta patuaren erantzule izan daitezen, borroka tresna bat ere baztertuko ez dugula jakinik.

 Nota. Extracto del prólogo de Argala al libro de Jokin Apalategi “Los vascos de la nación al Estado”:

 “Como resultado de ambos factores -estudio del marxismo y resurgir nacional vasco-, tomé conciencia clara de la existencia de Euskadi como nación diferenciada, integrada por siete regiones separadas por las armas de los estados opresores, español y francés; de la división de la sociedad en clases enfrentadas por intereses irreconciliables; de que Euskadi misma no era una excepción en este sentido, comprendí lo que fue la «evangelización de América» por los españoles y lo que fueron «las cruzadas», lo que fueron «los rojos» y el «glorioso alzamiento nacional»; que no se trata de que los ricos ayuden a los pobres, ni únicamente de que se aumenten los salarios de la clase obrera, sino de socializar los medios de producción; que para lograr la solidaridad social es precisa una profunda revolución cultural, y que, para ello, no basta con la buena voluntad, sino que es precisa una transformación del modo de producción capitalista actualmente dominante por otro socialista; que para ello es preciso que la clase obrera obtenga el poder político; que un aparato de estado no es neutral y que esto obliga a la clase obrera a destruir el estado burgués para crear otro propio; que la burguesía recurre a las armas cuando ve en peligro sus privilegios, lo que induce a pensar que, sí la clase obrera no se plantea el problema en términos semejantes, tendremos ocasión de presenciar muchas matanzas y pocas revoluciones”.

 ________________

Sobre la violencia

 Vamos a atrevernos a hacer algunas consideraciones sobre este instrumento, concepto y uso. Sin violencia no habría explotación ninguna, ni siquiera la patriarcal origen del resto de violencias, de la cual el capital hace su pilar fundamental, sobre todo subyugando a la mujer en todos los sentidos posibles. Sin violencia no estaría el capital en la cúspide de todas las pirámides culturales, políticas, sociales y económicas. Sin violencia no habría imperialismo. Sin violencia y capitalismo, la mercancía no estaría en el medio de nuestras vidas.

 ¿Qué es pues la violencia? Hay quien se empeña en hacer difícil formular algunas de las maneras de entender o explicar qué es la violencia. En los días que nos ha tocado vivir diríamos que tampoco hay que romperse mucho la cabeza para definir la violencia, sobre todo en el sentido que más nos perjudica a los explotados que vendemos nuestra fuerza de trabajo al capital o a cualquiera de sus filiales. La violencia es consustancial a la lucha de clases. A la lucha por el poder de clase.

 Es decir la violencia es el antídoto principal (no el único) válido para el capital en cuanto a seguir manteniendo sus privilegios y, aún más, en todo lo que concierne a la propiedad sobre los medios de producción. Sin ese instrumento coercitivo hacía tiempo que las diferentes relaciones entre clases se darían de una manera muy diferente. Por eso el capital se esfuerza en dominar y perfeccionar ese medio tan poderoso y vital. Por eso ha convertido la violencia en estructural y permanente a la vez que se erige como único propietario legítimo de la misma.

 Todos los que practiquen la violencia, fuera de las estructuras de poder, con el fin de llegar a ser autónomos, independientes y soberanos de esas mismas estructuras, serán tildados de terroristas. Nos referimos también a la autodefensa feminista que hace frente a la violencia machista la cual tiene un trato privilegiado en tanto que deviene de la cultura patriarcal y elemento de primer orden en el sistema de dominación del capital.

 Analicemos, aunque sea someramente, el tema de la violencia que se practica por los Estados español y francés contra una nación como es Euskal Herria. Los Estados que ocupan nuestra nación violentan nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro territorio, nuestra historia y, sobre todo, son sordos cuando la voluntad del pueblo vasco reclama su libertad.

 Los que nos ocupan y explotan, como clase y como nación, relacionan la reivindicación emancipadora como terrorista. Es decir, todo el que se alce contra los Estados que nos ocupan es terrorista. Este es el mensaje del capital: terror: miedo: demanda de protección: el Estado se hace cada vez mas invencible y sustentado por los que oprime y explota.

 En estos casos de independencia nacional y social, en los cuales haya que utilizar la violencia, nosotras y nosotros lo conocemos como violencia revolucionaria. Ni fetichista, ni militarista ni terrorista: violencia revolucionaria.

 Esto es, si el capital tiene un estado fuerte (con buenos aparatos de inteligencia y coercitivos), los medios de comunicación, los partidos insertados en el sistema democrático que nos aplasta, el entramado del sistema educativo, etc. tiene ganada su comodidad y nuestro sufrimiento, y el de otros y otras, por muchos años.

 ¿Qué significa el término terror (terrorismo, terroristas, maligno/a...) en las sociedades judeo-cristianas o en las de las Américas del norte (yanquis) que están destinadas a ser los guías espirituales que conduzcan al planeta hacia el “bien”? Los mensajes son claros. A veces escandalosamente burdos y la mayoría de las veces sibilinos, de tal manera que van penetrando en nuestras mentes, en muchos casos, sin apenas percibirlo.

 Esto quiere decir, y es triste reconocerlo, sentirse pobre y estar convencido que lo será para siempre porque Dios o el capital o la Virgen de Lourdes, o “los que saben más que yo”, lo han querido. Y ante esa situación esquizofrénica por una parte, pero también de imposición, explotación y ocupación como nación es de donde nacen razones objetivas suficientes para luchar con los instrumentos que en cada momento se consideren oportunos.

 Eso significa que una nación por pequeña o pobre que se sea tiene el derecho a su liberación nacional y social y no puede haber nadie que lo impida argumentando sandeces que finalmente traen millones de muertos (casualidad, siempre de los más parias de la tierra), millonarias ganancias para ciertos emporios, personalidades y establishment en general.

 Bajo el mandato de Barak Obama (“I have a dream”) no se cerró Guantánamo (su promesa más progresista) sino que los yanquis invadieron, sembraron el terror, mataron a millones de personas y destrozaron seis países ¿Cómo llamamos a eso? “¿tercera guerra mundial?” ¿O guerras que los yanquis hacen cada año o varias veces en el mismo año para paliar los desastres que origina el capitalismo? ¿No es eso terrorismo?

 ¿No será violencia saber que hay posibilidades de que no menos de 10 millones de yemeníes estén a punto (o ya lo estén en muchos casos) de contraer el cólera por el cerco que Arabia Saudí, Israel, USA, España (envío de explosivos) hace a poblaciones de civiles yemeníes? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy se estima que los Estados Unidos de América del Norte han asesinado entre 20 y 30 millones de personas por todo el mundo, sin contar los heridos, destrucción de países enteros etc. ¿Qué es terrorismo pues?

 Las bombas que se fabrican en Euskal Herria y que la ministra española Celaá dice que no son problema porque son inteligentes, son un problema porque las utilizan contra la población civil porque no pueden vencer militarmente a sus oponentes. Celaá lo sabe. Esta ministra sabe que Arabia Saudí utiliza la inteligencia de las bombas para matar a población civil yemení, para asesinar a sus opositores.

 Vergüenza tendríamos que tener en Euskal Herria al colaborar empresas vascas en envíos de instrumentos de guerra para asesinar a población civil. Y, para los de a pie, repetimos que no debiéramos olvidar que el capital no tiene patria, ética ni vergüenza, sea vasco o vasco-español, vasco o yanqui…

 Una cosa es el terror del ISIS (DAHES) creado, sustentado y dirigido por las monarquías petroleras del Golfo y Estados Unidos de America del Norte, Francia, Alemania, Inglaterra, la ayuda de España y otros, el sionista y terrorista Israel, etc. Otra cosa bien diferente es el derecho a la cultura, a la identidad, al bienestar social, a la independencia nacional….

 Entonces ¿qué ocurre aquí? ¿Es que otros y otras no son tan iguales ni tienen tantos derechos como nosotras y nosotros? ¿Por qué no hacemos ni lo más mínimo para impedir las guerras imperialistas que se suceden año tras año provocando millones de muertos, de hambre, de desplazados, países con infraestructuras destrozadas…?

 Planteamos ética y dignidad. Porque de lo que “nuestros” gobiernos roban en Oriente Medio, África y Asia, al final, un poquito “pillamos” todas y todos. Imagino que nos entendemos. Menos posturas ideadas por la burguesía y más compromiso con el género humano sea de donde sea. Y si no, no vayamos sonriendo y tranquilos/as por la vida y, encima, de progres.

 Siempre ha habido categorías o niveles de compromiso o de colaboración. Lo que es indecente es colaborar con “tu país” para masacrar a otros (sustentado los gobiernos que hacen las guerras es la manera mas sutil, pero no la única) de los que algunas personas, las menos, podrán huir y pretender acogerlos en nuestra Euskal Herria cuando cierta parte mal duerme en polideportivos, con gente solidaria que enlaza para cambiarlos de barrio ante la inasistencia institucional, etc.

 La violencia es un instrumento. Callar es una actitud, sí, pero deviene en violenta mientras que no denuncia y ayuda a ocultar la violencia estructural. No es un instrumento ciego y no es una actitud más. La violencia del capital significa preservar a una clase social determinada para que mantenga su poder y lo utilice contra quien no pertenece a dicha clase. La violencia que el capital y las fuerzas retrogradas utilizan para crear miedo e inseguridad es un crimen de lesa humanidad. Y los que callan, porque entienden que tiene que haber una violencia estructural o porque no se sienten con fuerzas para combatirla, otorgan. De una manera u otra, más o menos gravemente.

 Es violencia que ante tamaña crisis haya ricos mucho más ricos y muchísimos más pobres. Es violencia que tus hijas no puedan ir a la Universidad porque no hay dinero para pagar el alquiler del piso, comer, etc. O cuando unos chavales se sientan menos ante otros porque no tienen no sé que móvil de última generación y encima sus padres sientan no poder dárselo. Y eso no es una tontería, es la larga mano del capital que hace a los pobres querer ser como los que les explotan sin darse cuenta de ello.

 Queremos decir que los de abajo, y que nadie se equivoque con el piso, nos tenemos que unir, informar, contactar, debatir, mostrar públicamente lo que sentimos, pensar que nadie nos maneja porque periódicamente estamos al tantito de todo lo que ocurre en nuestro barrio, pueblo o tajo. Siempre adelante por la independencia y el socialismo para Euskal Herria y todos los pueblos del mundo, sabiendo que no desecharemos ningún instrumento de lucha para llevar al pueblo trabajador vasco a ser responsable de su día a día y de su destino.

 Nota. Extracto del prólogo de Argala al libro de Jokin Apalategi “Los vascos de la nación al Estado”:

 “Como resultado de ambos factores -estudio del marxismo y resurgir nacional vasco-, tomé conciencia clara de la existencia de Euskadi como nación diferenciada, integrada por siete regiones separadas por las armas de los estados opresores, español y francés; de la división de la sociedad en clases enfrentadas por intereses irreconciliables; de que Euskadi misma no era una excepción en este sentido, comprendí lo que fue la «evangelización de América» por los españoles y lo que fueron «las cruzadas», lo que fueron «los rojos» y el «glorioso alzamiento nacional»; que no se trata de que los ricos ayuden a los pobres, ni únicamente de que se aumenten los salarios de la clase obrera, sino de socializar los medios de producción; que para lograr la solidaridad social es precisa una profunda revolución cultural, y que, para ello, no basta con la buena voluntad, sino que es precisa una transformación del modo de producción capitalista actualmente dominante por otro socialista; que para ello es preciso que la clase obrera obtenga el poder político; que un aparato de estado no es neutral y que esto obliga a la clase obrera a destruir el estado burgués para crear otro propio; que la burguesía recurre a las armas cuando ve en peligro sus privilegios, lo que induce a pensar que, sí la clase obrera no se plantea el problema en términos semejantes, tendremos ocasión de presenciar muchas matanzas y pocas revoluciones”.

compartir

            

Dirección corta: https://lahaine.org/fM3O

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal