lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fZ2u

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

25/09/2021 :: Nacionales E.Herria

Sustrai Erakuntzaren prentsa-oharra

x Sustrai Erakuntza Fundazioa
Oportunismo eta propaganda gutxiago, energiari buruzko plangintza demokratiko gehiago

Sustrai Erakuntzaren prentsa-oharra

Oportunismo eta propaganda gutxiago, energiari buruzko plangintza demokratiko gehiago Nafarroako Gobernuak iragarri berri du eguzki-plakekin estali nahi duela Nafarroako Ubidearen lehen fasearen zati garrantzitsu bat (aire zabalean eraikitako 57 kilometro eta 1. faseko hiru putzu, 183 hektarea osotara), azpiegitura hidrauliko hori optimizatzeko, nafarrok hain garesti ordaintzen ari garena.

Iragarkia apaintzeko, gizarte-mugimenduen kontzeptu eta aldarrikapenak erabili ditu: argirako prezio publiko bat ezartzea, ekonomia zirkularra, biztanleriarik gabeko eremuari mesede egitea, titulartasun publikoa, burujabetza energetikoa. Amu gehiegi inozoak harrapatzeko.

Gure ustez, energia berriztagarrietarako trantsizioa gaur egun urbanizatuta dauden eremu guztiak erabiliz egin behar da, ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena izateko. Horrela, kanalaren azpiegitura erabiltzea urrats egokia izan liteke norabide horretan, nahiz eta xehetasun handiagoz aztertu beharko liratekeen putzuak eguzki-plakekin estaltzeak eragingo lituzkeen inpaktuak, agian uretako hegaztientzako ekosistema berriak sor daitezkeenak...

Hala ere, ez dugu uste aurrekoa izan dela Gobernuaren arrazoia proiektu hau martxan jartzeko. Gobernuak aukeratu duen unea hastapenetan dagoen proiektu bat iragartzeko ez da nolanahikoa: alde batetik, Nafarroan makroproiektu “berriztagarrien” uholdea; eta bestetik, makroproiektu horiek eragin duten gaitzespen handia herritarren artean. Badirudi Gobernuak bere irudia garbitu behar duela, energia berriztagarrien ezarpen kaotikoa onartu duelako, enpresa handiek eta oligopolio energetikoek zuzenduta.

Esperpentoa are handiagoa da eguzki-panelak jartzeak Nafarroako egungo ahalmen fotovoltaikoa bikoiztuko lukeela iragartzen duenean. Horrela balitz, zertarako behar ditugu proiektu fotovoltaiko erraldoiak Erreniegaren bi hegaletan? (egun mendiaren iparraldean 847 hektarea hartuko lituzketen proiektuak daude, eta horiez gain, hegoaldean eta beste makina bat tokietan aurreikusitakoak gehitu beharko genituzke) Egin egiteagatik? Egin zertarako egiten den axola gabe? Zeren irizpideren arabera hartzen dira erabakiak? Hauxe da berriztagarriak gobernatzen ez dituen Gobernu bat.

Proiektu honen azterketa eta bideragarritasun teknikoaz haratago, abian jarri duten trantsizio energetikoak dakarren manipulazioa eta aurpegia garbitzea erakusten digu iragarki honek. Ezin dira herritarrak iragarki propagandistikoekin, multinazional elektrikoak aise ibili eta suntsitzen ari diren bitartean. Kontua ez da proiektu solteak saltzea, horietako batzuk zuzenak izan arren. Helburu zuzena bestelakoa da: energiaren eta materialen krisiari plangintza demokratikotik aurre egitea, energiaren kudeaketa berri baten esparruan.

Horregatik guztiagatik, Nafarroako Gobernuak trantsizio energetikoa modu arrazoizko eta justuan egin nahi badu, bere esku dago makroproiektu berriztagarrien tramitazioa etetea. Horrek aukera eman beharko liguke demokratikoki kudeatutako mekanismo sozialak eta legalak onartzeko, etorkizunean berriztagarriak ekoiztea ahalbidetzeko, batez ere deskontzentratua eta deszentralizatua, energia fosilaren zuzeneko kontsumoa masiboki murriztuz eta jabetza publikoaren pean kontrol kolektiboa eginez.

Nafarroan, 2021ko irailaren 25a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

Telefonoa: 675 510 477 Web orrialdeak: www.sustraierakuntza.org eta www.fundacionsustrai.org Posta elektronikoa: sustrai@sustraierakuntza.org

Nota de prensa de Sustrai Erakuntza

Menos oportunismo y propaganda, más planificación energética democrática El Gobierno de Navarra ha anunciado la intención de cubrir con placas solares una parte importante de la primera fase del Canal de Navarra (57 kilómetros de los 98 construidos a cielo abierto y tres balsas de la 1ª fase, 183 hectáreas en total) con el fin de dar mayor uso a esta macro-infraestructura hidráulica que tanto dinero ha costado y cuesta a los bolsillos navarros.

Un anuncio que viene aderezado y acompañado de conceptos y reivindicaciones de los movimientos sociales: establecer un precio público para la luz, economía circular, beneficiar a zonas despobladas, titularidad pública, soberanía energética,… Demasiados señuelos para despistar.

Vaya por delante que creemos que la transición hacia las energías renovables se ha de realizar utilizando para ello todas aquellas zonas actualmente urbanizadas, de manera que se produzca el mínimo impacto ambiental posible. De este modo, utilizar la infraestructura del Canal podría ser un paso adecuado en esa dirección, aunque habría que analizar con mayor detalle los impactos que causaría cubrir con placas solares las balsas, donde quizás se puedan estar creando nuevos ecosistemas para aves acuáticas...

Sin embargo, no vemos que este sea el motivo por el que el Gobierno de Navarra proponga este proyecto. De hecho, el momento elegido por el Gobierno para anunciar un proyecto que está en fase inicial y con muchos interrogantes sobre sus características y gestión, coincide con una avalancha de agresivos macroproyectos “renovables” en Navarra, y que han provocado un amplio rechazo social. Pareciera como si el Gobierno estuviera necesitado de limpiar su imagen por desentenderse y consentir un modelo de implantación de energías renovables caótico, desordenado y dirigido por las grandes empresas y el oligopolio energético.

El esperpento es aún mayor cuando anuncia que la colocación de paneles solares duplicaría la capacidad fotovoltaica actual en Navarra. Si fuera así, ¿para qué necesitamos los gigantescos proyectos fotovoltaicos en ambas laderas de El Perdón (ahora mismo hay anunciados proyectos que ocuparían 847 hectáreas solamente en la ladera norte de El Perdón, a lo que habría que añadir los existentes en la ladera sur, y otros muchos por toda la geografía navarra...)? ¿Todo se reduce al hacer por hacer, sin importar para qué se hace? ¿En base a qué criterios se decide aumentar la capacidad energética? Toda una muestra de un Gobierno, que como hemos dicho en otro momento, no gobierna las renovables.

Más allá del análisis y la viabilidad técnica de este proyecto, este anuncio nos muestra la manipulación y el lavado de cara que está suponiendo la transición energética en marcha. No se puede simplificar, desvirtuar y engañar a la población con anuncios propagandísticos, mientras las multinacionales eléctricas campan y destruyen a sus anchas. No se trata de proyectos sueltos, más o menos correctos. Se trata de encarar la crisis energética y de materiales desde la planificación democrática, en el marco de una nueva gestión de la energía.

Por todo ello, si el Gobierno de Navarra quiere recorrer de forma razonable y justa la transición energética, está en sus manos la suspensión de la tramitación de los macroproyectos renovables. Ello nos debería permitir la aprobación de mecanismos sociales y legales, democráticamente gestionados, que nos permitan un futuro con producción de renovables, prioritariamente desconcentrada y descentralizada, con reducción masiva del consumo directo de energía fósil, y control colectivo bajo propiedad pública.

En Navarra, a 25 de septiembre de 2021.

Fundación Sustrai Erakuntza

Teléfono: 675 510 477 Páginas Web: www.fundacionsustrai.org y www.sustraierakuntza.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fZ2u

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal