lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fI4j

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

30/08/2017 :: Nacionales E.Herria

La última trinchera de defensa de la burguesía vasca, española y francesa

x Jon Iurrebaso Atutxa, ex preso político vasco de ETA
Algunos de nosotros tenemos vistos los tiempos de Euskadiko Ezkerra. Nada es igual, pero sí parecido, cosas de la coyuntura.

[Euskara]

Euskal, espainiar eta frantses burgesiaren azken defentsa lubakia

Zer adierazi nahi dugu lerroburu horretan? Bada, beharrezko dutela aurrean duten euskaldunek funtsezko gaiei planto ez egitea. Hau da, Euskal Herria praktikan herrialde okupatu gisa onartzea baina okupatzaileei aurre egin gabe. Onartzea, Euskal-espainiar burgesiak eta euskal-frantses burgesiak kolaboratu eta parte hartzen dutela bere botere kuota erdieste aldera, eta gainerakoek, ordea, ahalik eta jarrerarik hurbilena agertu behar dutela politikoki zuzena denarekiko, ongizatearekiko, lasaitasunarekiko, segurtasunarekiko eta norberaren etorkizunarekiko. Aurrekoan, EAJ-PNV izan zen Euskal Herriaren etsaien azken defentsa lubakia. Hau esanda ¿nortaz ari gara, bada?

Hauek dira, azken finean, okupatzen gaituzten estatuen etsairik atseginenak eta errazen maneiatu daitezkeenak, haien lagunik onenak edo txarrenak ez badira ere. Ez dira “soka” berekoak baina aldi berean ez dute espainiar soka toreatzailearekin eta frantses soka jakobinoarekin hausteko inongo benetako asmorik. Are gehiago, Euskal Herrian ere klase-borroka egon eta dagoela irizpideari jarraituz, aipatutako guztiak aliatu estrategikoak direla esango genuke. Bai horixe! Kapitalaren funtsezko ordenari eusteko aliatu estrategikoak, kapitalaren aurpegia euskalduna bada ere. Guri berdin zaigu. Esplotatzailea eta esplotatua dira kontutan hartu behar direnak, nortzuk dira batzuak eta nortzuk besteak, klase eta nazional aspektutik.


Eta zergatik molestatu abertzale eta sozialisten kontzientzia batzuk honako gai honekin? Bada, gertakariek traza itzulezina hartzen ari direlako, eta horren azalpena egingo dugu. Historikoki Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduak (ENAM) helburu argia izan du, Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren aldeko borroka, eta hori bai ala bai egiten da, ez, ordea, “posible” denean bakarrik. Edukia, tresnak, aliatuak eta abarrak beste kontu bat izango dira. Ildo horretan eta koiunturari erreparaturik, helburu politikoak eta euskal langileriaren etorkizuna dira zalantzan jartzen ari direnak, bai eta, horiek lortzeko borroka bera ere. Ez dezagun filma mozorrotu betiko erretorikarekin: “ezinezkoa dugu hau” eta “hauxe da posible den bakarra”.


Honaino iritsi da Ezker Abertzale Ofiziala. Erreformaren eta sozialdemokraziaren aldera egin du. ETA eta bere historia eta bajage idologikoa deuseztu egin dituzte (bere oneritizarekin) eta baita Euskal Herriaren eta euskal langileria defentsatzen zituzten fundamentu eta lanabes guzti guztiak. Eta horri aldabakarreko dinamika detitu diote. Eta holan da. Errenditzeko erabakia aldebakarreko gauza da. Ez dago egiteko beste modurik eta ez duzu beste inor behar.


Sortu espainiar eta frantses legalitatearen baitan sartu egin da, kontatzen digutena kontatzen digutela. Eta Euskal herri langileari inposatutako gerra irabazteko estrategia abertzale eta iraultzailerik gabe aurkitzen gara. Izan ere, Euskal herri langilearen zatirik kontzientziatuenak azken hamarkadotan jasandako desaktibazio ideologikorik handiena pairatzen ari gara.


Deriba erreformista osoan zehar, aurretik nahiz ondoren, aliantzak egiten dira euskal burgesia txikiarekin eta baita espainiar duten obedientzia zenbait erreformistekin. Hau da, espainiar eta frantses estatuen legeriarekin bat datorren oinarri bat eraikitzen ari da Sortuk ordezkatzen dituen pentsamenduan eta jokabidean. Hau da Euskal Herriaren aurka bai sentzu politiko, ideologiko zein estrategikoki begiratua ere. Horrela sartu da espainiar erreforma Euskal Herrian.


Eta Sorturi tokatu zitzaion segituan bere lerro politikoa espetxeetara egokitzea eta hainbeste sumisio eta gero, Sortu-bidea besterik ezin zen etorri. EPPK-ak inoiz ez du lege penitentziarioa onartu bere izaera politikoagatik, EPPen Kolektiboa lehenestearren eta helburua amnistia zeukalako. Orain lege penitentziarioa onartu berri dute 221-ek (eman dituzten zifren arabea), bere ildoan irtenbide pertsonalei lehentasun osoa emanez. Aldi berean onartze horrek, EPPen batasuna apurtzen du eta lege penitentziarioa onartzen ez duten EPPak kaltetzen ditu eta EPPen belaunaldi berrien espetxaldia baldintzatuko ditu.


Eta komunikabideetaz jakin dugunez, EHBildu bilguneak nahi du “ezkerreko” espainiar erreformista gehiago sartzea koalizioan, bidelagun berri horiek independentziaren aldekoak ez direla gaineratuz. Eta “zentro” – “ezkerra” delakoan dauden batzurekin. Hori bada Independentziarako bidea, afera dramatikoa bihurtzen ari da. Inora ez doan bidea eta, bidenabar, NAEMekin akabatu.


Alegia, halakoak esan eta hala jarduten dutenek ezin dituzte gure klase zein nazio interesak defendatu, erabat ezinezkoa baita.
Ez esatearren izan ez dadila. Gutariko batzuek Euskadiko Ezkerrarena ikusita daukagu. Ezer ez da berdina baina bai antzekoa, koiuntuaren gauzak, es besterik. Ezker Abertzale Ofizialeko militante askok imajinatu nahi ez badute ere.

________________

[Castellano]

La última trinchera de defensa de la burguesía vasca, española y francesa

¿Qué queremos decir con ese titular? Pues, que necesitan tener en frente de la parte vasca alguien que no les contradiga en los temas fundamentales. Es decir alguien que en la práctica acepte a Euskal Herria como un territorio ocupado pero sin hacer frente a sus opresores. Asumir que la burguesia vasco-española y la burgesia vasco-francesa colaboran y toman parte para obtener su cuota de poder y que todo el resto tiene que mostrarse lo mas cercano a lo politicamente correcto, al bienestar, a la tranquilidad y a la seguridad y futuro personal. El PNV-EAJ fue la anterior última trinchera de defensa de los enemigos de Euskal Herria. Dicho esto ¿de quien estamos hablando pues?

Estos son, a fin de cuentas, los enemigos mas asequibles para los Estados que nos ocupan y los mas fáciles de manejar, aunque no sean ni sus mejores amigos ni tampoco sus peores enemigos. No son de la misma “cuerda” pero tampoco tienen intencion verdadera de romper con la torera España o con la Francia jacobina. Es mas, bajo el criterio de que en Euskal Herria ha habido y hay lucha de clases, diriamos que todos ellos son aliados estratégicos, aunque la cara del capital sea vasca. A nosotros realmente nos da igual. Lo que hay que tener en cuenta es quienes son los explotadores y quienes los explotados, desde el aspecto de clase y nacional.


¿Y por qué habríamos de molestar a algunas conciencias abertzales y socialistas con este asunto? Pues sencillamente porque los acontecimientos están tomando un cariz sin retorno. Nos explicamos. El Movimiento de Liberacion Nacional Vasco (MLNV) ha tenido un objetivo claro. La lucha en favor de la liberacion nacional y social de Euskal Herria, y eso se hace si o si, no solamente cuando sea “posible”. El contenido, los instrumentos, los aliados y demas serán otra cuestión. En esa línea y reparando en la coyuntura, lo que se está poniendo en cuestión son los objetivos políticos, el futuro del pueblo trabajador vasco y la misma lucha para poder conseguirlos. No disfracemos la película con el manido tema de “esto es posible” y “esto es imposible”.


Hasta aquí ha llegado la Izquierda Abertzale Oficial. Ha girado hacia la reforma y la socialdemocracia esperpéntica y derechosa mas servil. Han desecho ETA con su historia, bagaje ideológico (y su propio visto bueno) y todos los fundamentos y estructuras que habian sostenido la defensa de Euskal Herria y su pueblo trabajador. Y a eso le han llamando dinámica unilateral. Y así es, la decisión de rendirse se toma unilateralmente. No necesitas a nadie más y no hay otra manera hacerlo.


Y Sortu se somete a la legalidad española y francesa, cuenten como lo cuenten. Y nos encontramos sin estrategia revolucionaria y patriótica ante la guerra impuesta al pueblo trabajador vasco. De tal manera que la parte mas concienciada del pueblo trabjador vasco está sufriendo la mayor desactivación ideológica de las últimas decenas de años.


A lo largo de esta deriva, tanto antes como después, se hacen alianzas con la pequeña burguesía vasca y también con ciertos reformistas de obediencia española. Esto es, el pensamiento y el comportamiento que representa Sortu se está construyendo en una base que es acorde con las leyes de los Estados español y francés. Esto es, en contra de Euskal Herria tanto desde el contenido político, ideológico como estratégico. Asi ha entrado la reforma española en Euskal Herria.


Y posteriormene, a Sortu le tocó adecuar su línea a las cárceles y después de tanta sumisión no se podía parir otra cosa que la vía Sortu. Asi las cosas, EPPK no ha aceptado nunca la vía penintenciaria por su caracter político, porque prioritaba el Colectivo de los PPV y porque su objetivo era la amnistía. Ahora los 221 (según las cifras que han dado) han aceptado la ley penitenciaria, dándole en su línea una prioridad total a las salidad personales. Al mismo tiempo esa aceptación rompe la unidad de los PPV, daña a los PPV que no acepten la ley penitenciaria y también condicionará la carcel de las nuevas generaciones de PPV.


Según hemos sabido por los medios de comunicacion, EHBildu quiere incorporar a su coalicion a reformistas españoles de “izquierda”, añadiendo que no son favorables a la independencia, con gentes de “centro” - “izquierda”. Si ese es el camino hacia la independencia esto se convierte en una cuestión dramática. Viaje a la nada y, de paso, a acabar con el MLNV.


Es decir, los que eso proclaman y así se comportan no pueden defender nuestros intereses nacionales y de clase. Es totalmente imposible.


Que no sea por no decir. Algunos de nosotros tenemos vistos los tiempos de Euskadiko Ezkerra. Nada es igual, pero sí parecido, cosas de la coyuntura. Aunque muchos militantes de la Izquierda Abertzale Oficial no se lo quieran ni imaginar.

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fI4j

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal